Volledig scherm
Dinsdag werd in Beersel het eerste 3D-zebrapad van Vlaanderen aangelegd. Op de Sint-Bernardsesteenweg komt binnenkort een gelijkaardig zebrapad. © Mozkito

Antwerpse Sint-Bernardsesteenweg krijgt ‘3D-zebrapad’

Met de kracht van illusie wordt binnenkort geprobeerd om hardrijders in de Sint-Bernardsesteenweg tussen Hoboken en Hemiksem aan te pakken. Ter hoogte van de Carrefour wordt een ‘3D-zebrapad’ aangelegd. Het gaat om een proefproject.

Dankzij extra lijnen en een donkere laag lijkt het alsof het 3D-zebrapad boven de grond zweeft, waardoor weggebruikers denken dat ze móeten afremmen om er niet vol op te botsen.

Het idee ontstond enkele jaren geleden in IJsland, waar het werd geïntroduceerd om hardrijders in de bebouwde kom te doen vertragen. De maatregel was er succesvol: de gemiddelde snelheid nam met 10 kilometer af. In ons land experimenteerden ook al de Brusselse gemeenten Laken en Schaarbeek met gelijkaardige zebrapaden.

Aan Carrefour

Nu zijn de eerste Vlaamse gewestwegen aan de beurt. De Sint-Bernardsesteenweg tussen Hoboken en Hemiksem is een van de drie locaties waar het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) een proefproject laat lopen. De Sint-Bernardsesteenweg werd gekozen omdat de gewestweg tussen twee woonwijken ligt en er vlakbij het zebrapad een supermarkt (Carrefour) is, waar veel mensen oversteken.

“Een 3D-zebrapad is een kleine ingreep die een groot effect kan hebben op de verkeersveiligheid van voetgangers”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Door dit eerste Vlaams proefproject in Antwerpen, Beersel en Bilzen te laten uit te voeren, onderzoeken we of het 3D-zebrapad effectief de snelheid van het verkeer remt en de overstekende voetgangers zichtbaarder maakt. Als de analyses positief zijn, kunnen we 3D-zebrapaden ook op andere plaatsen in Vlaanderen aanleggen.”

Bedenkingen

Minister Weyts had afgelopen zomer in een antwoord op een parlementaire vraag nog bedenkingen geformuleerd bij een klakkeloze invoering van de 3D-zebrapaden in Vlaanderen. “Los van het ontbreken van wettelijk kader (de reglementering voorziet maar één kleur (wit), terwijl het 3D-effect wordt bekomen door het gebruik van meerdere kleuren (wit en grijs), red.), zijn er nog andere overwegingen die nopen tot terughoudendheid”, klonk het. “Het gevaar bestaat dat bestuurders na verloop van tijd vertrouwd raken met het 3D-zebrapad, waardoor het positieve effect snel gaat. Daarnaast kan - zeker in het begin van deze nieuwigheid - een ‘schrikreactie’ van bestuurders leiden tot een overreactie, waardoor men voluit in de remmen gaat en op die manier ongevallen veroorzaakt.”

Onderzoek

Om de effecten van de 3D-zebrapaden te analyseren, wordt een voor- en nastudie uitgevoerd, op basis van conflict- en gedragsobservatie via camerabeelden. Camera’s monitoren het effectieve oversteekgedrag van voetgangers en het start- en remgedrag van automobilisten, zowel voor de aanleg van de 3D-markeringen als erna. “Zo kunnen we objectief laten vaststellen of een 3D-zebrapad werkt”, aldus minister Weyts. “We onderzoeken hoe bestuurders zich gedragen en hoe de voetgangers reageren. Als blijkt dat we door dit proefproject minder onveilige situaties hebben, dan zullen we bekijken hoe dit verder uitgerold kan worden in Vlaanderen.”

Wanneer het 3D-zebrapad op de Sint-Bernardsesteenweg effectief wordt aangelegd, is onduidelijk. “Momenteel hangen er al camera’s voor de voormeting. Een exacte timing communiceren we nog lokaal later”, aldus Veva Daniëls, woordvoerder van het AWV. 

PZC gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement
  1. Clash tussen Groen en N-VA over bouwplannen Pelikaanstraat: meerderheid in district gebroken in tumultueuze districtsraad

    Clash tussen Groen en N-VA over bouwplan­nen Pelikaan­straat: meerder­heid in district gebroken in tumultueu­ze districts­raad

    Groen heeft maandagavond in de Antwerpse districtsraad de meerderheid waarvan het zelf deel uitmaakt aan flarden geschoten. De partij kreeg de steun van sp.a, PVDA en D-SA. Twistpunt was het voorontwerp van het RUP Pelikaan. In mensentaal: de bouwplannen voor de braakliggende ‘stadskanker’ aan de Pelikaanstraat. Er vertrekt nu een negatief advies naar de stad. Sp.a zal ook in het stadscollege strijden voor een beter ontwerp.