De Cadixwijk op het Eilandje.
Volledig scherm
De Cadixwijk op het Eilandje. © rv

AG VESPA verkoopt bouwgrond voor gezinsvriendelijk wonen in Cadixwijk

AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, lanceert vandaag een oproep voor de verkoop van bouwblok A4 aan de Kattendijkdok-Oostkaai in de Cadixwijk. De oproep is gericht naar een ontwikkelaar met een ontwerpteam dat inzet op een overtuigend en vernieuwend concept voor gezinsvriendelijk wonen in de Cadixwijk.

AG VESPA wenst met het bouwblok A4 een gestapelde mix aan woningen te realiseren met een vernieuwend concept op het vlak van gezinswonen. De gestapelde woningen binnen het bouwblok moeten aandacht hebben voor voldoende ruimte, privacy, hobby’s, akoestiek, buitenruimte en berging. Het gaat om een mix aan woningen waarvan minstens 30% van de woningen bestaat uit grotere wooneenheden van minimum 110 m² netto vloeroppervlakte met drie slaapkamers. De helft van deze 30% is groter dan 130m² netto vloeroppervlakte en heeft vier slaapkamers. Zo zijn ze aantrekkelijk voor gezinnen.

Bouwblok A4 in de Cadixwijk

Het bouwblok maakt deel uit van het RUP Eilandje en is gesitueerd langs de Kattendijkdok-Oostkaai, het Schengenplein, de Talinnstraat en het Kattendijkdok in Antwerpen. Het bouwblok is bestemd voor de ontwikkeling van maximaal 10.000m² bruto bovengrondse vloeroppervlakte met als hoofdbestemming woningen aangevuld met kleinschalige restaurants of cafés die aansluiten op het Schengenplein of het Kattendijkdok. 

“De aanleg van de tweede fase van het Schengenplein tot aan het water is voorzien voor begin 2021", zegt schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder. “Daar komt een open plein met een publieke luifel en wordt het water bereikbaar dankzij een ponton. Het bouwblok Cadix A4 zal een nieuwe gevel langs dit plein vormen. We zetten daarom ook in op levendigheid waarbij het gelijkvloers aan de zijde van het plein of aan de kade een mogelijkheid moet bieden om een café of restaurant te organiseren. Een duurzame en levendige ontwikkeling van de Cadixwijk blijft prioriteit waarbij we kiezen voor een gevarieerd woonaanbod en een gemengde ontwikkeling”, zegt schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder.

Verkoopsvoorwaarden en procedure

AG VESPA vestigt een recht van opstal op het perceel van bouwblok A4 en zoekt een ontwikkelaar met projectteam om dit project te realiseren. Er wordt gezocht naar het meest gepaste architecturale antwoord om op deze plek op een vernieuwende wijze gestapeld wonen te realiseren met bijzondere focus op gezinnen en kinderen. Daarnaast moet het projectteam ook een visie hebben op de strategie en de communicatie in functie van de doelgroep gezinnen en kinderen.

De projectgrond wordt met het recht van opstal aangeboden via de wet op overheidsopdrachten, mededingingsprocedure met onderhandeling in twee fasen. Eerst is er een selectiefase. Daarna volgt de gunningsfase waarbij de geselecteerde kandidaten een voorstel uitwerken. Bij de verkoop zal in de gunningsfase rekening worden gehouden met de kwaliteit van de ingediende projectvoorstellen en de prijs. Het project wordt op de markt gebracht aan een minimumprijs van 5.653.145 euro.

Ontwikkeling Cadixwijk

De ontwikkeling van bouwblok A4 past binnen de regie die de stad voert bij de ontwikkeling van de Cadixwijk tot stedelijk woongebied. De hoofdlijnen en ambities zijn onder te verdelen in 3 grote thema’s: de realisatie van een gevarieerd programma, de ontwikkeling van een duurzame wijk en de gefaseerde uitwerking van samengestelde bouwblokken binnen een raster van woonstraten geënt op de bestaande wijk. AG VESPA legt ook het openbaar domein in de Cadixwijk aan. De Kattendijkdok-Oostkaai is de belangrijkste wijkontsluitingsas en tramboulevard.

Oproep

Kandidaten kunnen een aanvraag tot deelneming indienen tot 4 mei 2020 om 15 uur. Meer informatie over de oproep rond gezinsvriendelijk wonen in de Cadixwijk staat op de website

  1. Antwerpen werkt aan alternatief terrasplan voor horeca: “Eventueel aantal straten afsluiten voor extra terrasruimte”
    PREMIUM

    Antwerpen werkt aan alterna­tief terrasplan voor horeca: “Eventueel aantal straten afsluiten voor extra terrasruim­te”

    De stad Antwerpen werkt aan een plan om terrassen van de Antwerpse horeca uit te breiden zodra de Nationale Veiligheidsraad groen licht geeft voor de heropening van café’s en restaurants. Schepen voor Middenstand en Toerisme Koen Kennis (N-VA) zegt aan een aantal scenario’s te werken zodat terrassen kunnen uitzwermen in bijvoorbeeld straten, parken of andere publieke ruimtes.