Volledig scherm
Oud-premier Jan-Peter Balkenende © Remko de Waal/ANP

Zeeland wordt proeftuin bestuurlijke vernieuwing

DEN HAAG - Zeeland wordt een proeftuin voor bestuurlijke vernieuwing.

Dat is donderdag bekendgemaakt tijdens het symposium 'Maak verschil' in Den Haag. Daarmee wordt een van de wensen vervuld die de Commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland onder leiding van oud-premier Jan Peter Balkenende onlangs formuleerde in haar advies over de Zeeuwse economie.

Proeftuinen

In totaal gaan zes regio's proeftuinen vormen. Daarmee willen het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeeten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) de praktijk benutten om inzicht te krijgen hoe regionale samenwerking kan bijdragen aan economische groei. Deze proeftuinen zijn: Metropoolregio Amsterdam, Drechtsteden, de regio's Eindhoven en Zwolle, Noordoost Fryslân en Zeeland.

De Zeeuwse aanvraag was ingediend door de provincie en de steden Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen, die samen de Z4 vormen.

Adviezen

De ervaringen in deze regio's moeten leiden tot adviezen – over de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur - voor het volgende kabinet.

De proeftuinen zijn een gezamenlijk initiatief van het Rijk (ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur &Milieu), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg. Zij begeleiden de proeftuinen. De proeftuinen worden afgesloten met een eindrapportage in februari 2017. Het is een vervolg op het rapport 'Maak verschil' dat de Studiegroep Openbaar Bestuur op 14 maart presenteerde. In dit rapport doet de studiegroep aanbevelingen over het functioneren van het openbaar bestuur in Nederland in het licht van toekomstige economische ontwikkelingen.