Volledig scherm
© Eldridge Pentury

'Zeeland moet één blok vormen over nieuwe hoogspanningsleiding'

MIDDELBURG - Een alternatief tracé voor een nieuwe hoogspanningsleiding door Zeeland maakt in Den Haag alleen een kans als alle partijen in Zeeland daarachter gaan staan. Dat betoogde Goos Roeland (SGP) vrijdagmorgen in de vergadering van de Statencommissie Ruimte. "Laten we eenheid uitstralen en als Staten op Rijksniveau geen verwarring laten bestaan over de alternatieven. Willen we al wat bereiken, dan zal dat heel moeilijk worden, terwijl dat wel in het belang is van Zeeland en de inwoners."

De Staten debatteerden over de zienswijze die de provincie met de gemeenten Kapelle en Reimerswaal wil indienen bij minister Henk Kamp (Economische Zaken). Die houdt in dat een nieuwe hoogspanningsleiding met palen van zestig meter hoogte door Zeeland weliswaar onvermijdelijk is, maar wel anders kan worden aangelegd dan de minister en netbeheerder Tennet voorstellen. Op basis van een advies van het onderzoeksbureau D-cision, wil de provincie dat in Den Haag serieus wordt gekeken naar twee alternatieven.

Eén rij

De voorkeur heeft een tracé waarbij de huidige 150kV-stroomverbinding tussen Kapelle en Rilland grotendeels onder de grond wordt gelegd. Dan is voor de nieuwe masten van de 380kV-verbinding maar één rij nodig en niet een dubbele, zoals nu in de plannen staat. Landschappelijk is dat een grote verbetering. De 380kV-lijn kan dan ook 100 meter verder buiten de kern van Krabbendijke worden gelegd. Ook is het voorstel daar niet een hoogspanningsmast in de Oosterschelde neer te zetten, zoals het ministerie en Tennet nu hebben voorgesteld.

Naast dit 'gouden' voorstel, is er nog een 'zilveren' alternatief. Dat is dat bij Krabbendijke en Kapelle de nieuwe 380kV-lijn enkele kilometers ondergronds wordt aangelegd. Anton Geluk (CDA) vroeg of het niet mogelijk is de gouden en zilveren variant te combineren. Jos Meeuwsen van D-cision raadde dat af. "Dan vragen we de minister te veel. De elegantie van ons voorstel is dat we een ondergrondse variant van de 380kV-lijn helemaal voorkomen, wat de minister ook wil, maar dan in ruil een groter stuk van de 150kV-lijn onder de grond leggen. Het lijkt me niet raadzaam te overvragen."

Westerschelde

Een meerderheid van de Staten steunt de zienswijze van de provincie, bleek vrijdagmorgen, maar Schönknecht ondersteunde de oproep van Roeland, dat 'alle politieke partijen hetzelfde geluid moeten laten horen'. Dat betekent dat niet meer vastgehouden moet worden aan andere varianten, zoals een stroomkabel door de Westerschelde.

Enkele fracties vonden het wel jammer dat de gemeente Borsele niet meedoet met het protest van de provincie, Kapelle en Reimerswaal. "Waarom?", vroeg Sylvia Tuinder (SP). "In het voorstel van de minister krijgt Borsele per saldo minder masten op haar grondgebied", antwoordde Schönknecht. Zij zeggen: 'Voor ons is het goed zo'. Ze zijn tevreden met dat tracé."

Volledig scherm
Goos Roeland. © Lex de Meester