Volledig scherm
Tweede Kamerlid Albert de Vries © Koen van Weel / Sander Koning

'Wetten voor krimpregio's overboord'

Den Haag Zeeuws-Vlaanderen mag, als het een beetje meezit, straks bij hoge uitzondering wetten aan zijn laars lappen.

Een wetsvoorstel van PvdA-Kamerlid Albert de Vries uit Middelburg maakt dat mogelijk.

1. Is dat nodig?

Ja, zegt De Vries. Landelijke wetten en regels gaan nog steeds uit van groei van het aantal huishoudens. Dat levert problemen op in gebieden waar jongeren wegtrekken, veel ouderen zijn, de beroepsbevolking en huishoudens dalen. Zorg, onderwijs en voorzieningen staan daardoor onder druk.

2. De Vries pleit al langer voor maatregelen voor krimpregio's en het kabinet heeft die ook genomen. Voldoen die niet?

Nee, vindt De Vries. De gemeenten in krimpregio's lopen nog steeds tegen knellende wetten en regels aan. Gemeenten kunnen dat aankaarten, maar moeten dan maar hopen dat het Rijk iets verandert. Dat moet anders vindt De Vries. "Nederland wordt bestuurd vanuit de gedachte dat regels overal gelijk zijn", legt De Vries uit. "Dat wil ik doorbreken en dat is controversieel. Maar de situatie is niet in alle regio's hetzelfde."

3. Welke regio's kunnen in het voorstel van De Vries tijdelijk worden uitgezonderd van bepaalde wetten?

Uitsluitend erkende krimpregio's, zoals Zeeuws-Vlaanderen, Oost-Groningen en Parkstad Limburg. De rest van Zeeland profiteert niet.

4. Geldt het voor alle wetten?

Nee. De Vries omschrijft in zijn voorstel op welke wetten een uitzondering kan worden aangevraagd.

5. Hoe werkt het?

De gemeenteraden van Sluis, Hulst of Terneuzen moeten bij de minister voor Wonen en Rijksdienst aantonen van welke wet ze willen afwijken en waarom. Daarover moet overeenstemming zijn met buurgemeenten en provincie. De minister beoordeelt de aanvraag. Staat hij een uitzondering toe, dan stuurt hij dat oordeel naar de Tweede en Eerste Kamer. Pas als die akkoord zijn geldt de uitzondering voor maximaal vier jaar. Dat kan met vier keer vier jaar worden verlengd.

6. Wanneer geldt de wet?

Het wetsvoorstel van De Vries ligt nu voor advies bij de Raad van State. Daarna besluiten Tweede en Eerste Kamer erover. De Vries hoopt dat de nieuwe wet nog dit jaar van kracht kan worden.