Volledig scherm
© iStock

Werkgeversvereniging spant zich in voor arbeidsgehandicapten Zeeland

SAS VAN GENT - Grote Zeeuwse bedrijven spannen zich extra in om banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Om een duw aan de kar te geven, begint de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) deze maand de campagne 'Samen'. De Participatiewet, die sinds 1 januari 2015 van kracht is, verplicht bedrijven en overheden mensen met een beperking aan te nemen. In Zeeland betreft dat naar schatting 8000 tot 9000 mensen. Voorheen vielen die onder de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Eigen kracht

De Participatiewet vereist dat mensen die voor meer dan 30 procent de kost kunnen verdienen, bij reguliere werkgevers aan de slag gaan. Maar op eigen kracht lukt het hen vaak niet banen te vinden. Zeeland-breed is daarom de Banenafspraak gemaakt. Onder de titel Aan de slag in Zeeland zijn de volgende afspraken gemaakt: tot voorjaar 2017 worden 440 banen voor mensen met een arbeidsbeperking gecreëerd, waarvan zo'n 290 bij bedrijven. Op papier zijn er inmiddels zo'n 130 geplaatst.

Het Zeeuwse bedrijfsleven loopt overigens voor op de publieke sector. De BZW wil het tempo opschroeven door bijeenkomsten te houden en via de campagne Samen bedrijven te informeren en te enthousiasmeren.In een aantal sectoren zoals de industrie, is het scheppen van banen best lastig vanwege de stringente veiligheidseisen en de volcontinu-diensten.