Waterschap vangt veel meer muskusratten

MIDDELBURG - Waterschap Scheldestromen heeft in 2015 veel meer muskusratten gevangen dan in het jaar ervoor. Vorig jaar ging het om in totaal 3172 exemplaren. Dat is 75 procent meer dan in 2014.

Volledig scherm

Het waterschap schrijft de forse toename toe aan de extra inspanningen die het heeft gepleegd in West-Zeeuws-Vlaanderen. ,,Daar weken we al een aantal jaren af van de landelijke norm", zegt woordvoerster Janneke la Gasse. ,,Dat betekent dat je er eerst meer ratten moet gaan vangen. We hebben dat gedaan door daar meer manuren in te zetten en de vangstrategie te veranderen. Dat heeft duidelijk resultaat gehad."


West-Zeeuws-Vlaanderen

De toename van het aantal gevangen muskusratten is geheel toe te schrijven aan West-Zeeuws-Vlaanderen. Elders in de provincie bleven de vangsten per saldo min of meer stabiel. La Gasse wijst erop dat in absolute aantallen het aantal muskusratten in Zeeland nog steeds beperkt is.

Landelijk daalde het aantal gevangen muskusratten met ruim zes procent, tot 88.650. De vangst van beverratten, die in Zeeland niet voorkomen, steeg met zestien procent naar 1212. Waterschappen willen de ratten vangen omdat de dieren de stabiliteit van oevers en waterkeringen kunnen ondermijnen.