Volledig scherm
Het kantoor van Waterschap Scheldestromen in Middelburg.

Waterschap geeft net als vorig jaar te weinig geld uit

VLISSINGEN - Voor het tweede jaar op rij investeert waterschap Scheldestromen minder dan het van plan was. Voor dit jaar gaat het zelfs om ruim tien miljoen euro. Oorzaak is de vertraging die diverse projecten hebben opgelopen.

Het waterschap moet voldoende investeren om zijn taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Vorig jaar bleef al 2,3 miljoen euro op de plank liggen. Cees Verloop (SGP) uitte vorige maand in het algemeen bestuur daarover al zijn zorgen. Hij sprak over 'behoorlijk onderpresteren'. ,,Ik wil er expliciet aandacht voor vragen om de maximale hoeveelheid werk door de organisatie heen te fietsen", zei hij.

Dat gaat dit jaar bij lange na niet lukken. Inclusief de overgebleven 2,3 miljoen is er 29,4 miljoen euro beschikbaar. Daarvan wordt naar verwachting slechts 19,2 miljoen euro uitgegeven.

Een van de oorzaken is de forse vertraging in het project met de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Groede. Die wordt gesloopt. Het afvalwater van Groede wordt voortaan gezuiverd in Breskens, waar de installatie wordt uitgebreid. De aanbesteding van het project mislukte echter, doordat het budget te klein was.

Er volgt nu een nieuwe poging tot aanbesteding. De verwachte afronding van het totale project is nu eind 2018. Vanwege de problemen in Groede is ook meer tijd genomen voor de voorbereiding van de ombouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Walcheren bij Ritthem.

Baggerwerk

Ook het grootschalige baggerwerk in de Sloekreek (Nieuwdorp), de herinrichting van de Gaternissekreek (bij Nummer Een in Zeeuws-Vlaanderen) en het baggeren van de Westerschenge (bij Lewedorp) laten op zich wachten, omdat gerekend is op in totaal 5,3 miljoen euro aan Europese subsidies. De openstelling van de subsidieregeling is echter uitgesteld.

Scheldestromen heeft geprobeerd andere projecten naar voren te halen. Dat blijkt in de praktijk lastig. De voorbereidingstijd is veelal te kort en bovendien zijn er te weinig medewerkers. De organisatie is de afgelopen tijd fors ingekrompen. Er wordt momenteel gekeken in hoeverre tijdelijke krachten moeten worden ingehuurd.