Volledig scherm
© iStock/ThinkStock

Vrije School Zeeland voert leerlingenstop in

MIDDELBURG - De Vrije School Zeeland (VSZ) in Middelburg barst uit de voegen.

Terwijl veel Zeeuwse basisscholen kampen met dalende leerlingaantallen, krijgt de enige vrije basisschool van de provincie de laatste tijd zo veel nieuwe aanmeldingen dat een leerlingenstop is ingevoerd voor komend schooljaar. "We moeten wekelijks ouders teleurstellen", zegt directrice Elisabeth Steinmeijer.

Gebouw vol 

De VSZ groeit al jaren: vijf jaar geleden telde de school nog 160 leerlingen, nu zijn dat er 240. Sinds 1 oktober verwelkomde de school 25 nieuwe kinderen. "Nu zitten we vol", zegt Steinmeijer. "Alleen in de huidige groep 3 kunnen er nog enkele leerlingen bij. En kinderen die nu twee jaar zijn, kunnen zich ook aanmelden. We willen geen klassen waar meerdere leerjaren bij elkaar zitten. En in het huidige gebouw passen niet meer kinderen."

De leerlingen van de VSZ wonen voornamelijk op Walcheren en de Bevelanden, maar ook in Zeeuws- Vlaanderen. "Ik heb meegemaakt dat gezinnen uit Rotterdam hun kinderen wilden aanmelden op onze school. Omdat we geen plek hebben, wilden ze niet meer verhuizen."

Creativiteit

Het vrijeschoolonderwijs zit landelijk ook al enige tijd in de lift. Steinmeijer: "Maar onze school groeit harder dan de landelijke trend." Vrije scholen bieden onderwijs dat gebaseerd is op de uitgangspunten van antroposoof Rudolf Steiner. Er is bijvoorbeeld veel aandacht voor creatieve vakken, naast taal en rekenen. "Mensen die zich bij ons aanmelden hebben zingevingsvragen en zijn op zoek naar meer dan het cognitieve, al wil ik niet beweren dat ons onderwijs overal een antwoord op biedt", zegt Steinmeijer.

Komend schooljaar begint bij de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren in Vlissingen een afdeling voor voortgezet vrijeschoolonderwijs.