Volledig scherm

Verbetert de zorg in Zeeland nu echt?

VLISSINGEN - Wordt de Zeeuwse zorg echt beter? Dat is de vraag, nu de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland bezig is het toekomstplan verder uit te werken en uit te voeren.

Een klankbordgroep let erop of Zeeuwen voldoende betrokken worden bij en geïnformeerd worden over alle veranderingen. Ze gaat daarvoor een enquête houden. Mensen die dit jaar een van de vier regionale bijeenkomsten hebben bezocht (en hun mailadres hebben opgegeven) krijgen de enquête toegestuurd. Dat geldt ook voor de deelnemers aan de vorig jaar gehouden bijeenkomst over de zorg in het Van der Valk hotel in Middelburg.

Maar de Klankbordgroep toekomstige zorg Zeeland roept iedereen op zijn zegje te doen. Wie mee wil doen aan de enquête kan mailen naar: toekomstzorg@dezb.nl.