Volledig scherm
verbreding sloeweg © lou raas

Varianten knelpunt Sloeweg bekend, kosten tussen 1 ton en 22,5 miljoen

MIDDELBURG - De meest luxe variant om het enig overgebleven knelpunt in de Sloeweg op te lossen, kost 22,5 miljoen euro. Dan zou de kruising van de Sloeweg, Bernhardweg en Westerscheldetunnelweg gaan lijken op het Prins Clausplein bij Den Haag.

Er zijn nog vijf andere varianten mogelijk. De goedkoopste kost 100.000 euro. Dan worden alleen de stoplichten op de bestaande kruising aangepast. Op termijn voldoet deze oplossing niet, omdat het
verkeer dan niet meer doorstroomt.

Opties

Vrijdagochtend heeft verantwoordelijk gedeputeerde Harry van der Maas de varianten gepresenteerd. Hij lijkt erg gecharmeerd van de Haarlemmermeervariant. Die kost 12 miljoen euro. Feitelijk is dat
hetzelfde knooppunt als aan de andere kant van de Westerscheldetunnel ligt, bij Terneuzen. Het verkeer van Goes naar Gent kan dan onbelemmerd doorrijden. Dat was een van de uitgangspunten van de
aanleg van de Sloeweg (die - afgezien van dit kruispunt - op 30 juni klaar is) en de Tractaatweg (die voorjaar 2019 moet worden opgeleverd).

De Haarlemmermeervariant kan geheel of half worden uitgevoerd. De halve variant is duurder (14 miljoen euro) en biedt geen gemakkelijke ontsluiting voor het Sloepoortgebied, in tegenstelling tot de hele variant. Die lijkt dus niet zo kansrijk.

Dan is er nog de trompetvariant, die 13,3 miljoen euro kost. Nadeel daarvan is dat die niet valt in het huidige bestemmingplan en er nog grond moet worden aangekocht. Tenslotte is er nog een gelijkvloerse variant: de sterrotonde. Die kost 3,7 miljoen euro, maar is net als de goedkope nulvariant niet erg toekomstbestendig.

Nieuwe knooppunten

De Sloeweg heeft tot nu toe 76,5 miljoen euro gekost. Er is nog geen geld voor het nieuwe knooppunt. Van der Maas hoopt dat de belangrijkste stakeholders (Borssele, Goes, Rijkswaterstaat, het
waterschap, de Westerscheldetunnel, de politie, Zeeland Seaports en de Veiligheidsregio) meebetalen, zeker als zij een voorkeur uitspreken voor de duurste variant.

Het dagelijks provinciebestuur doet uiterlijk in mei een voorstel voor een variant. Van der Maas benadrukt dat er nog geen voorkeursvariant is. Dat wil hij laten afhangen van de gesprekken die de komende tijd worden gevoerd met de stakeholders. In juli nemen Provinciale Staten een beslissing.