Volledig scherm
Jan-Peter Balkenende. © Ruben Oreel

Unaniem signaal naar Den Haag: help Zeeland!

MIDDELBURG - Een gezonde patiënt heeft geen medicijn nodig. Dat is kennelijk zoals in Den Haag tegen Zeeland wordt aangekeken, concludeerde Statenlid Mark Faasse (Zeeland Lokaal) vrijdag in het debat over het rapport Balkenende. Alle partijen toonden zich positief over de aanbevelingen van de oud-premier voor de Zeeuwse economie en teleurgesteld over de reactie van het kabinet.

De regering reageerde afgelopen week positief op het rapport van de Commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland, die werd geleid door Jan Peter Balkenende. Maar het kabinet leverde geen boter bij de vis. De oprichting van een Zeelandfonds wordt niet nodig geacht, laat staan dat Den Haag daar al 25 miljoen euro in wil storten, zoals door Balkenende gevraagd. Ook vindt het kabinet het nog niet nodig mee te werken aan een oplossing voor de kwakkelende kerncentrale die als een molensteen om de nek van energiebedrijf Delta hangt.

Dreigende problemen

De commissie Balkenende concludeerde dat de Zeeuwse economie nog niet in de problemen is, maar dat die wel dreigen. Daar is minister Henk Kamp (Economische Zaken) in zijn reactie namens het kabinet gretig op ingesprongen. “Het begint een beetje op een politiek spel te lijken”, zei Ronald Viergever (SP). “Zo lijkt het hele rapport een zoethoudertje voor Zeeland.” Hij waarschuwde dat nu het moment is een vervolg te geven aan het rapport Balkenende.

Daar knoopte Ton Veraart (D66) bij aan. Hij wilde van gedeputeerde Jo-Annes de Bat weten of met minister Kamp van te voren was overeengekomen dat als provincie en Rijk gezamenlijk opdracht geven voor een onderzoek ze ook allebei de verplichting hebben iets met de uitkomst te doen. “We moeten zorgen dat we Den Haag meekrijgen”, benadrukte ook De Bat. “Als we samen een opdracht geven, moeten we er ook samen mee aan de slag. De patiënt heeft op korte termijn geen medicijn nodig, maar die termijn kan wel eens heel kort zijn. We moeten nu aan de slag.”

Financiële middelen

De eensgezindheid in de Statenzaal dreigde even doorbroken te worden door de SGP. Anders dan vrijwel elke andere fractie, wilde die niet op voorhand om 25 miljoen euro van het Rijk vragen. “Ik lees de brief zo”, zei Ad Dorst. “Als we met hele goede plannen komen, kan het makkelijk veel meer worden dan 25 miljoen.” De Bat stelde dat het erom gaat dat de financiële middelen wel beschikbaar moeten zijn wanneer Zeeland concrete en onderbouwde plannen indient. “Ik geef gewoon niet op tot we gekregen hebben waar we recht op hebben.”

Resultaat was een door alle partijen gesteunde motie waarin wordt gesteld dat financiële steun van het Rijk ‘onontbeerlijk’ is, en die het dagelijks provinciebestuur opdraagt de Tweede Kamer een brief te sturen met de oproep het actieprogramma van de commissie Balkenende te aanvaarden, maar waarin geen bedrag wordt genoemd.