Volledig scherm
© Thinkstock

Toezichthouders in zorg verhogen eigen loon

VLISSINGEN - Toezichthouders van diverse Zeeuwse zorginstellingen hebben het afgelopen jaar hun eigen honorarium met tientallen procent verhoogd. Anderen doen dan bewust niet. De Wet Normering Topinkomens (WNT) heeft de afgelopen jaren het salaris van directeuren in de publieke en semipublieke sector aan banden gelegd.

De wet heeft er echter ook voor gezorgd dat leden van de raad van toezicht juist beter mogen worden betaald. Per 1 januari 2015 zijn de maximale vergoedingen voor toezichthouders verdubbeld.

Diverse instellingen in Zeeland hebben daar meteen gebruik van gemaakt. Bij Tragel Zorg, Ter Weel, ZorgSaam en het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut zijn de bezoldigingen van de toezichthouders royaal gestegen, soms met 60 procent. Dat geldt ook voor de Stichting Zuidwester, die mede in Zeeland actief is.

De toezichthouders, die zelf de hoogte van hun honorarium bepalen, wijzen er desgevraagd op dat hun taken en verantwoordelijkheden de afgelopen jaren zijn verzwaard. Ook benadrukken zij dat zij niet zijn gegaan tot de maximale beloning die de WNT nu toestaat.

Andere Zeeuwse instellingen kiezen er juist voor de bezoldigingen gelijk te houden, omdat zij een verhoging in deze tijd moreel niet verantwoord vinden.

Lees meer in de PZC in donderdag