Volledig scherm
© Wikimedia Commons

SP vindt hoger salaris Zeeuwse toezichthouders ongepast

DEN HAAG - De Tweedekamerfractie van de SP vindt het 'moreel verwerpelijk' dat diverse Zeeuwse toezichthouders in de zorg hun eigen honorarium het afgelopen jaar drastisch hebben verhoogd. Naar aanleiding van een artikel daarover in de PZC heeft Kamerlid Renske Leijten daarover vragen gesteld aan de ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Edith Schippers (Volksgezondheid). 

De Wet Normering Topinkomens (WNT) heeft de afgelopen jaren het salaris van directeuren in de publieke en semipublieke sector aan banden gelegd. De wet heeft er echter ook voor gezorgd dat leden van de raad van toezicht juist beter mogen worden betaald. Per 1 januari 2015 zijn de maximale vergoedingen voor toezichthouders verdubbeld.

Diverse instellingen in Zeeland hebben daar meteen gebruik van gemaakt. Bij Tragel Zorg, Ter Weel, ZorgSaam en het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut zijn de bezoldigingen van de toezichthouders royaal gestegen, soms met 60 procent. Dat geldt ook voor de Stichting Zuidwester, die mede in Zeeland actief is.

'Taken zijn verzwaard'
De toezichthouders, die zelf de hoogte van hun honorarium bepalen, wijzen er desgevraagd op dat hun taken en verantwoordelijkheden de afgelopen jaren zijn verzwaard. Ook benadrukken zij dat zij niet zijn gegaan tot de maximale beloning die de WNT nu toestaat.

De SP gaat niet mee in die redenering. Leijten wil weten of de ministers de royale verhoging van de vergoeding ook moreel verwerpelijk vinden. Ook vraagt ze of ze die verhogingen hadden voorzien toen ze de mogelijkheid daartoe verruimden. "Vindt u dit gepast?"

Leijten wil een overzicht waaruit blijkt of er extra geld uit zorgpremies, maar ook uit budgetten voor onderwijs en huuropbrengsten, naar de vergoeding van toezichthouders is gegaan.