Volledig scherm
80 en 60 km p/u © PZC

Snelheid in Zeeuwse polders niet zomaar van 80 naar 60 km p/u

MIDDELBURG - Zeeuwse polderwegen gaan niet zomaar van 80 naar 60 kilometer per uur. Er moeten wel goede argumenten zijn om de maximumsnelheid te verlagen. Met die toezegging lijkt de kou uit de lucht tussen de provincie en waterschap Scheldestromen.

Volgens het Mobiliteitsplan Zeeland, waarover Provinciale Staten vrijdag een besluit nemen, zou het waterschap ruim de helft van zijn 80-kilometerwegen moeten inleveren. Deze moeten, vanwege de verkeersveiligheid, worden omgevormd tot 60-kilometerwegen. Uitvoering van het plan zou het waterschap op enorme kosten jagen. Volgens dagelijks bestuurder Rian de Feijter loopt dat in de honderden miljoenen euro's.

'Niet heel prettig'
Het waterschapsbestuur heeft zich vorige week, via een unaniem aangenomen motie, nadrukkelijk uitgesproken voor het behoud van zijn 80-kilometerwegen. Dat is verkeerd gevallen bij de provincie, omdat er al jaren met waterschap en gemeenten wordt gesproken over het plan. "En nu, net voordat we het willen vaststellen, steekt het waterschap ineens de vinger op en zegt: wacht even", zegt gedeputeerde Harry van der Maas. "Dat vind ik niet heel prettig."

Om de kwestie niet verder op de spits te drijven heeft het provinciebestuur op de valreep een brief naar Provinciale Staten gestuurd. Daaruit blijkt dat de soep uiteindelijk niet zo heet wordt gegeten. Het Mobiliteitsplan geeft alleen aan hoe het Zeeuwse wegennet er in de toekomst uit zou kúnnen zien.

'Juiste balans'
Voor de wegen waarover verschil van mening bestaat volgt nog 'een feitelijke discussie' met waterschap en gemeenten. "Er moeten goede argumenten zijn om de huidige wegsituatie te wijzigen naar de geschetste situatie die in het Mobiliteitsplan is opgenomen", schrijven GS. "Daarbij zoeken we een juiste balans tussen bereikbaarheid, veiligheid en betaalbaarheid."

Het Mobiliteitsplan kan ook gevolgen hebben voor veel andere Zeeuwse wegen. Zo gaat het ervan uit dat de Dammenroute (N57) en de Oesterdam op termijn van 100 naar 80 kilometer per uur gaan.