Volledig scherm
© Thinkstock

Schuldpositie gemeenten: omgerekend 2722 euro per Zeeuw

VLISSINGEN - De Zeeuwse gemeenten torsen samen een schuldenlast van ruim een miljard euro. Omgerekend is dat 2722 euro per Zeeuw.

De grotere gemeenten zitten aan de hoge kant of bevinden zich zelfs in de gevarenzone. Bij de kleinere gemeenten zijn de schulden veelal te overzien, zo blijkt uit de jaarrekeningen die de gemeenten inmiddels allemaal hebben ingediend.

Dieprood is de situatie nog altijd in Vlissingen. Daar bedroeg de nettoschuld (alle schulden verminderd met de financiële bezittingen en leningen aan derden) begin dit jaar 232 miljoen euro. Dat is omgerekend ruim 5200 euro per inwoner. Omdat de gemeente vanwege de hoge rentekosten niet in staat is er zelf bovenop te komen, heeft zij de artikel 12-status gekregen. Rijkssteun moet Vlissingen helpen financieel gezond te worden.

Middelburg, dat onder toezicht van het ministerie staat, is druk doende haar schuldenlast te verlagen, maar bevindt zich met 218 miljoen euro (4548 euro per inwoner) voorlopig nog niet in rustig vaarwater. Ook Terneuzen (175 miljoen euro) en Goes (126 euro) zitten naar verhouding hoog.

Van de kleinere Zeeuwse gemeenten is de schuldpositie van met name Sluis en Kapelle matig. In tegenstelling tot de andere elf gemeenten zagen zij hun nettoschuld het afgelopen jaar ook toenemen.

Borsele hoeft zich weinig zorgen te maken. Een schuld van omgerekend 'slechts' 275 euro per inwoner is te overzien. De gemeente scoort trouwens op alle fronten goede cijfers voor financiën. Zo is het weerstandsvermogen (de mate waarin men in staat is risico's en tegenvallers op te vangen) met afstand het hoogste van alle Zeeuwse gemeenten.