Volledig scherm

Sanering Thermphos valt duurder uit en is pas eind 2016 klaar

NIEUWDORP - De schoonmaak van de voormalige fosforfabriek van Thermphos bij Nieuwdorp wordt vrijwel zeker duurder.

Ook is de sanering pas 22 december klaar. Eigenlijk had de verwerking van de fosforresten al 9 mei geklaard moeten zijn. Gedeputeerde Staten melden in een brief aan Provinciale Staten dat het saneringsbudget van 41 miljoen euro eind oktober op is. Van dat bedrag komt het overgrote deel uit de boedel van Thermphos, inclusief de pot onvoorzien (3,5 miljoen euro). Los daarvan is er een bijdrage van 3 miljoen van het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

De provincie is tot het einde van het karwei verantwoordelijk voor operationele kosten en eventuele meerkosten die aannemingscombinatie Decontamination Services maakt. Ze loopt dus financiële risico's nu het project vertraging oploopt. Eind september bestaat daarover meer duidelijkheid.

Claims

Volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat (milieu) zijn de risico's nu lastig te berekenen. Met de aannemer en Van Citters Beheer (VCB), de BV die door havenbedrijf Zeeland Seaports voor het Thermphos-terrein is opgericht, wordt overlegd om de beheerkosten terug te dringen. Die kosten fluctueren nu, maar lopen soms op tot zeven ton per maand. Het is volgens VCB-bestuurder Dick Engelhardt zaak de fosfor zo snel mogelijk samen te brengen op één plek. Daardoor zou de bedrijfsbrandweer kunnen krimpen, wat geld bespaart. Daarnaast wordt de aannemer een beloning in het vooruitzicht gesteld als de sanering sneller wordt afgerond. In de onderhandelingen over deze beloning worden wederzijdse claims meegenomen.

Mocht er meer geld nodig zijn, dan wil De Bat dat vier partijen een steentje bijdragen: de provincie, Zeeland Seaports, de curatoren van Thermphos en het ministerie van Economische Zaken. Tot nu toe hebben Zeeland Seaports en de provincie echter nog geen cent hoeven bij te dragen aan de sanering.

In de Thermphos-installaties, -tanks en -leidingen bevindt zich nog zo'n 2000 ton fosfor. Dat zit in 19 verschillende samenstellingen, wat het verwerken van grote volumes in een zogeheten calcineeroven bemoeilijkt. Aannemer DS heeft inmiddels een expertteam ingeschakeld om het volume op te krikken. Als het echt nodig is, wordt mogelijk een tweede calcineeroven opgebouwd. Als het terrein eind december fosforvrij kan worden verklaard, dalen de beheerkosten aanzienlijk. De bedrijfsbrandweer bijvoorbeeld wordt dan brodeloos.