Volledig scherm
Grondwerk en aanplant van helmgras in Waterdunen. © Camile Schelstraete

Rijk en provincie betalen 7,4 miljoen voor tekort Waterdunen

MIDDELBURG - Rijk en provincie betalen elk 3,7 miljoen euro om het tekort op het recreatie- en natuurproject Waterdunen bij Breskens te dekken. In augustus 2018 is het klaar. Dat is het voorstel dat het dagelijks provinciebestuur dinsdag naar de Staten heeft gestuurd.

Er werd reikhalzend uitgekeken naar een oplossing voor het project. In februari werd duidelijk dat het tekort zou kunnen oplopen tot 6,2 miljoen euro. Daar is onlangs zelfs nog een tegenvaller bijgekomen. Doordat de oeverbestorting duurder uitviel, liepen de kosten met nog eens 1,5 miljoen euro op.

Ministerie
Maar er waren ook meevallers, zodat de provincie niet als enige aan de lat staat om de tekorten te dekken. Het Ministerie van Economische Zaken draagt 3,75 miljoen meer bij in het kader van het Natuurpakket Westerschelde.

Het Zeeuwse Landschap - met de gemeente Sluis, Waterschap Scheldestromen en projectontwikkelaar Molecaten ook partner in het project - betaalt de 2 ton extra die nodig is voor een brug bij het kustlaboratorium.

Alle mee- en tegenvallers zijn opgenomen in een nieuwe grondexploitatie (GREX). Het uiteindelijke tekort blijkt daarin nog 3,7 miljoen euro te bedragen. Het provinciebestuur stelt voor dat bij te passen uit de algemene reserve.

Andere scenario's
Er zijn nog andere scenario's mogelijk, maar die beschouwt de provincie als ongewenst. Nu de stekker uit Waterdunen trekken is geen optie. Maar duurdere varianten evenmin. De kustboulevard bij het vakantiepark van Molecaten krijgt geen trappenpartij en er komen geen vlonders in de inlaatkreek, zoals op eerdere schetsen wel was voorzien. Dat scheelt 1,5 tot 2 miljoen euro. En de paden in Waterdunen zijn halfverhard. Asfaltering zou een extra uitgave van een half miljoen euro betekenen.

"Een aantal wensen en ideeën maakte geen deel uit van de scope van het project", verklaart gedeputeerde Ben de Reu. "We zijn nu heel duidelijk overeengekomen wat we gaan doen en wat er door wie betaald wordt."

Er is ook een knip gelegd tussen de aanlegkosten van Waterdunen en het beheer na de realisatie in 2018. Volgens De Reu komen de beheerkosten niet voor rekening van de provincie. Daarover zijn afspraken op onderdelen met Het Zeeuwse Landschap en Waterschap Scheldestromen en er wordt nog gesproken met Sluis. Volgens De Reu zal Waterdunen de gemeente jaarlijks zeker een miljoen euro aan extra inkomsten opleveren.