Volledig scherm

PvdA in waterschap wil per direct bouwstop aan kust

MIDDELBURG - Het waterschap moet er alles aan doen 'om het volplempen van de Zeeuwse kust te voorkomen'. De PvdA-fractie in het bestuur van waterschap Scheldestromen wil daarom dat er per direct een bouwstop wordt afgekondigd.

Onder aanvoering van de provincie wordt momenteel gewerkt aan een Kustvisie.  Die moet vastleggen wat er in de toekomst wel en niet mogelijk is aan de kust, vooral als het gaat om bebouwing. De PvdA is er niet gerust op dat, met de Kustvisie in het vooruitzicht, in allerijl bouwvergunningen worden aangevraagd en verleend. In een reeks vragen aan het dagelijks bestuur pleit zij daarom voor een direct bouwverbod.

Strikte voorwaarden

Ook wil de partij weten wat het waterschap momenteel doet om ongewenste bouw op of langs de zeeweringen te voorkomen en welke bouwvergunningen inmiddels zijn aangevraagd en verleend. Scheldestromen heeft eerder al aangegeven de zaken goed te hebben geregeld. Bebouwing aan de kust is uitsluitend mogelijk in beperkte zones, de zogeheten contouren. Daaraan zijn bovendien strikte voorwaarden verbonden.