Volledig scherm
© Purestock/Thinkstock

Provincie Zeeland wil onderzoek naar 16de-eeuws scheepswrak

MIDDELBURG - De provincie Zeeland vraagt het Rijk onderzoek te doen naar een 16de-eeuws scheepswrak in de Westerschelde.

Het is voor zover bekend het oudste oorlogsscheepswrak dat in de de Nederlandse wateren te vinden is. Het 'wrak van Ritthem' ligt op 17 meter diepte in de Westerschelde, maar het dreigt in de 47 meter diepe vaargeul voor de Sloehaven te verdwijnen.

De resten van het rond 1555 gebouwde schip werden in 1999 ontdekt.

Duiken

De provincie steunt de gemeente Vlissingen in haar pleidooi zowel letterlijk als figuurlijk te duiken in de geschiedenis van dit wrak. "We zouden graag zien dat de Defensie Duikgroep ter plekke onderzoek gaat verrichten. En we hebben het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gevraagd om de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed archiefonderzoek te laten doen", zegt commissaris van de koning Han Polman.

Nederland wil toetreden tot het UNESCO-verdrag ter bescherming van erfgoed onder water. "Door mee te werken aan het onderzoek naar het wrak van Ritthem kan de regering laten zien dit verdrag serieus te nemen."

  Het oorlogsschip van Ritthem Robert van Dierendonck van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland schreef in de februari in de PZC een artikel over het schip: "Het maritieme verleden van Zeeland komt nog amper tot uitdrukking in wetenschappelijk archeologisch onderzoek. De verdiepingen van de Westerschelde hebben, ondanks de vele wrakken, alleen maar tot wrakkenopruiming zonder onderzoek geleid. Toch vormde de tweede Westerscheldeverdieping de opmaat voor het onderzoek van een zeldzame vondst bij Ritthem. Na de ontdekking van wrakresten in 1999 en onderzoek zonder resultaat in 2001 maakte hernieuwd onderzoek van het Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie (Nisa) in 2006 het belang van het wrak duidelijk. De houten resten lagen op de rand van de diepe vaargeul naar de Sloehaven, tussen de ballaststenen van het schip. Van het schip was alleen een middendeel van de bodem overgebleven, met de kiel en binnenkiel. De boorden en het voor- en achterschip zijn weg. De nog bewaarde breedte van het schip was 9 meter. Het schip is 'karveelgebouwd', met gladde boorden van elkaar niet overlappende planken. De binnenzijde bevatte een aantal onderdelen die wijzen op een functie als koopvaardijschip, zoals een verhoogde laadvloer om lading beter droog te houden. Maar belangrijker was een extra interne versteviging in de binnenzijde, bestaande uit kattesporen. Deze dwarsverbandversteviging van balken was later aangebracht, over de binnenhuid van het schip heen. Zulke kattesporen zijn vaak geplaatst in schepen die tot oorlogsschip werden omgebouwd, om het geschut en de effecten daarvan te kunnen (ver)dragen. Dat het rond 1555 gebouwde schip als oorlogsschip heeft gediend blijkt uit het allegaartje van tien kanonnen van brons, smeed- en gietijzer. Het wrak is een tot oorlogsschip aangepaste handelsvaarder van zo'n 37 meter lengte. Ondanks dringend advies is dit unieke schip in Nederlandse wateren tien jaar later nog steeds niet verder onderzocht. Weer een gemiste kans?"