Volledig scherm
© Thinkstock

Provincie springt in de bres voor vissers

MIDDELBURG - De provincie steunt de zeevisserij in haar strijd tegen de aanlandplicht. Zij grijpt elke gelegenheid aan om te wijzen op de nadelige effecten van de dreigende Europese maatregel. 'Brussel' wil de aanlandplicht (of discardban) de komende drie jaar in stappen invoeren.

De maatregel betekent dat vissers alle gevangen vis ook aan land moeten brengen. Ongewenste bijvangst (ondermaatse vis) mag niet langer overboord worden gezet.

De gedachte erachter is dat de sector selectiever gaat vissen en dus overbevissing wordt tegengegaan. Volgens de vissers helpt de maatregel de natuur en de visstand niet. Bovendien vergt het selectiever vissen forse investeringen in het materieel.

Het Zeeuwse provinciebestuur steunt de vissers, zo antwoordt het op schriftelijke vragen van de PVV-statenfractie. Het heeft op zich begrip voor het streven om de sector te stimuleren selectiever te vissen. Maar Gedeputeerde Staten vinden 'de daartoe gekozen route van de aanlandplicht zowel uit economisch als ecologisch perspectief niet de juiste'.

Langs diverse wegen probeert het provinciebestuur momenteel het tij te keren. Dat gebeurt onder meer via het Bestuurlijk Platform Visserijoverheden, waarvan gedeputeerde Jo-Annes de Bat voorzitter is. Er zijn al 'meerdere gesprekken' gevoerd met sleutelfiguren in Brussel, onder wie Nederlandse Europarlementariërs.

Ook de komende tijd blijft Zeeland 'wijzen op de nadelige effecten van de aanlandplicht en zullen wij waar mogelijk pleiten voor maatregelen die deze negatieve gevolgen kunnen verminderen'.

Begin oktober is er een overleg met de directeur Visserij van het ministerie van Economische Zaken. Daarin zal de aanlandplicht zeker aan bod komen.