Volledig scherm
Jan-Peter Balkenende. © Ruben Oreel

Provincie maakt haast met advies Balkenende

MIDDELBURG - Het provinciebestuur maakt haast met de aanbevelingen van de commissie Balkenende.

De Voorjaarsnota is aangepast, er is een regiocoördinator benoemd en er komt een speciale taskforce. Het kabinet moet nog reageren op het rapport 'Zeeland in stroomversnelling', dat begin juni werd gepubliceerd door de commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland onder leiding van oud-premier Jan Peter Balkenende. Van de Haagse reactie, en vooral de bereidheid om geld voor Zeeland op tafel te leggen, hangt het succes van de commissie Balkenende af. Komt er geen snelle oplossing voor de kerncentrale en krijgt Zeeland geen extra geld uit het Provinciefonds, dan wordt het lastig om de geadviseerde koers in de slaan. De komende is ongeveer 100 miljoen euro nodig, waarvan de helft uit Den Haag.

Regio-coördinator benoemd

Toch maakt het provinciebestuur al vaart. Balkenende heeft ingehaakt op onderwerpen die in Zeeland al op de politieke agenda stonden. Die zijn alvast nadrukkelijker aan het rapport gekoppeld. In de Voorjaarsnota zijn drie titels van paragrafen aangepast en er is een paragraaf 'Havensamenwerking' toegevoegd, geheel in lijn met het advies Balkenende.

De oud-premier raadde aan een Zeeland-coördinator in Den Haag te benoemen. In afwachting daarvan heeft de provincie ambtenaar Koos de Groot alvast als regio-coördinator benoemd. Hij moet de komende twee jaar met de Zeeland-coördinator samenwerken. Die laatste komt ook in een speciale taskforce structuurversterking en werkgelegenheid, waarin overheden, onderwijs en ondernemers zijn vertegenwoordigd.

Aandacht vasthouden

Binnenkort komt de Zeeuwse klankbordgroep die Balkenende heeft geholpen weer bij elkaar. Nog deze zomer moet er een plan van aanpak komen voor een vervolg. Met een actuele website en nieuwsbrieven worden betrokkenen geïnformeerd. In het verleden ebde de aandacht voor belangrijke adviezen vaak weg, constateerde Balkenende zelf. Dat wil de provincie nu niet laten gebeuren.