Volledig scherm
Het Abdijplein, met het provinciehuis, in Middelburg. © Indra Paasse

Provincie maakt geld vrij voor maatregelen commissie Balkenende

MIDDELBURG - De provincie wacht niet tot het Rijk akkoord gaat met een Zeelandfonds om de aanbevelingen van de commissie Balkenende uit te voeren. Voor de komende drie jaar is al 28,5 miljoen euro vrijgemaakt om de Zeeuwse economie te versterken.

Dinsdag heeft het dagelijks provinciebestuur de begroting 2017 naar Provinciale Staten gestuurd. Voor het eerst is een 'investeringsagenda' opgenomen. Daarvoor is tot en met 2019 28,5 miljoen vrijgemaakt.

In feite is dat de Zeeuwse bijdrage aan het Zeelandfonds van 100 miljoen euro dat oud-premier Jan Peter Balkenende heeft voorgesteld. Naast investeringen van het bedrijfsleven (25 miljoen) en bestaande Haagse en Europese subsidies (25 miljoen) zou het Rijk daar nog eens 25 miljoen euro extra in moeten stoppen.

Of dat geld er komt of niet, Zeeland maakt vast een begin met de Balkenende-maatregelen. Volgend jaar wordt al 6,7 miljoen euro ingezet voor Campus Zeeland (1,1 miljoen), het opknappen van bedrijventerreinen (1,5 miljoen), economische innovatie (2 miljoen), wegen bij Hoek, Kruiningen en Terneuzen (1,8 miljoen), en samenwerking in de Zuidwestelijke Delta (230.000 euro). "Als zich iets voordoet, kunnen we tussentijds met een voorstel naar de Staten om iets te dekken uit de investeringsagenda", verklaart gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

In totaal geeft het provinciebestuur volgend jaar 214,6 miljoen euro uit. Het grootste deel van de uitgaven ligt vast, maar omdat de begroting opnieuw is opgebouwd (volgens het zogeheten zero based-principe; weer bij nul beginnen) is er dus ook geld vrijgemaakt voor zaken die dit provinciebestuur het belangrijkst vindt. Daarnaast blijkt uit de Najaarsnota, die ook dinsdag is gepresenteerd, dat de provincie een meevaller heeft van 6,4 miljoen euro. Die wordt toegevoegd aan de algemene reserve, die zodoende oploopt tot 32 miljoen euro.

Daardoor is er nu een buffer om tegenvallers op te vangen, bijvoorbeeld in de grote projecten. Zo is het voorstel om 3,7 miljoen euro uit de algemene reserve te halen om het tekort op het natuur- en recreatieproject Waterdunen te dekken. Er is nu ook geld in kas voor uitgaven die worden verwacht voor de aanleg van de (ongelijkvloerse) kruising in de Sloeweg bij 's Heerenhoek en de sanering van Thermphos.

Verder is onder meer extra geld beschikbaar gesteld voor het Watersnoodmuseum (50.000 euro) en de aanpak van criminaliteit in Zeeland en West-Brabant (150.000 euro voor de komende drie jaar).

Ook in de septembercirculaire zit nog een meevaller van ruim 4 ton, die in 2020 oploopt tot 8 miljoen euro. Toch is de begroting niet alleen een goednieuwsverhaal, benadrukt De Bat. "We zijn meer in control en we hebben niet bezuinigd maar geld toegevoegd aan terreinen die we belangrijk vinden. Maar echte investeringskracht hebben we niet. Daar hebben we het Rijk voor nodig."