Volledig scherm
Carla Schönknecht. © Mechteld Jansen

Provinciale Staten bezorgd om 'open einde' Waterdunen

MIDDELBURG - De afwikkeling van het natuur- en recreatieproject Waterdunen bij Breskens is nog geen gelopen race. Provinciale Staten zijn bevreesd voor 'open eindjes'. Vrijdagochtend besprak de Statencommissie ruimte het voorstel van het dagelijks provinciebestuur om 3,7 miljoen euro uit de algemene reserve te halen om het tekort op Waterdunen te dekken. Daarmee zou het project in augustus 2018 klaar zijn.

Eerder dreigde een tekort van ruim 6 miljoen euro en gedeputeerde Ben de Reu gaf vrijdagochtend aan dat dit in werkelijkheid misschien wel was opgelopen tot 9 miljoen euro. Maar de provincie heeft uitgaven en inkomsten definitief op een rijtje gezet en door een aantal meevallers blijft het tekort nu steken op 3,7 miljoen euro. Zo is er 3,75 miljoen euro uit het Natuurpakket Westerschelde naar Waterdunen geschoven. Zeeland heeft daarvoor van het Rijk 155 miljoen euro in kas gekregen en van dat bedrag gaat nu met toestemming van het ministerie van Economische Zaken meer naar Waterdunen. Dat gaat niet af van andere projecten rond de Westerschelde, verzekerde gedeputeerde Carla Schönknecht. Door het incasseren van rente en de verkoop van gronden is er extra ruimte in het Natuurpakket Westerschelde.

Geen wensenlijstje

Daarnaast gaat het provincievoorstel alleen uit van wat in het verleden echt met partners is afgesproken, niet wat ooit als wensenlijstje voorbij is gekomen. Dat betekent wel een boulevard, maar geen trappartijen daarin, geen drijvende vlonder in het inlaatkanaal en onverharde wandelpaden en geen geasfalteerde. Die opties staan in extra scenario's, die aanzienlijk meer geld kosten. De Staten kunnen daarvoor kiezen, maar het provinciebestuur vindt eigenlijk dat de partners (met name recreatieondernemer Molecaten en de gemeente Sluis) die extra's moeten betalen als ze de aanleg noodzakelijk vinden.

Onderhoud

Verder heeft de provincie een knip gemaakt tussen aanleg en onderhoud van Waterdunen. Na augustus 2018 is het onderhoud voor de partners, aldus gedeputeerde Ben de Reu. Het waterschap Scheldestromen zou mondeling al akkoord zijn met onderhoud van de buitenkant van het inlaatkanaal, aan de gemeente Sluis is gevraagd de binnenkant van het inlaatkanaal te onderhouden. De Reu: "Wij hebben tot nu toe steeds alle risico's op ons genomen. Als het klaar is, is het voor degene die het gebruikt." Volgens hem verdient de gemeente Sluis aanzienlijk meer aan Waterdunen dan er straks aan onderhoud nodig is.

Asfaltering

Toch aarzelden de Statenfracties. Ze waren gevoelig voor een inspraakreactie van Chiel Jacobusse van Het Zeeuwse Landschap die stelde dat onverharde wandelpaden de toegankelijkheid van bijvoorbeeld scootmobielen beperkt. Asfaltering kost een half miljoen extra. Verder bleef de vraag hangen hoe groot het risico voor de provincie is als bijvoorbeeld de gemeente Sluis niets over heeft voor beheer. Dan dreigt nog een tegenvaller van 1,3 miljoen euro. De Statenleden vroegen nog om aanvullende informatie voor de vergadering van 4 november, als een definitief besluit wordt genomen over Waterdunen.

Volledig scherm
Ben de Reu. © Anda van Riet
Volledig scherm
Grondwerk en aanplant van helmgras in Waterdunen. © Camile Schelstraete
Volledig scherm
Chiel Jacobusse.