Volledig scherm
Drukte op de Westerschelde. © Mark Neelemans

Protest tegen 'nieuwe verdieping' Westerschelde

TERNEUZEN - Verdiep de vaargeul van De Wielingen op de grens van Nederland en België niet. Dat vragen acht natuurorganisaties aan het ministerie van Economische Zaken. Zij vrezen een nieuwe verdieping van de Westerschelde, alhoewel De Wielingen niet meer echt in de rivier ligt.

In de vaargeul ligt een hobbel waardoor bij bepaalde waterstanden schepen met een diepgang van meer dan 16 meter de Zeeuwse havens niet kunnen bereiken. De vaardiepte is nu zo'n 14 meter.

Hobbel

Al verschillende malen moesten schepen uitwijken naar andere Nederlandse en ook Duitse havens. De zanddrempel remt de ontwikkeling van de Zeeuwse havens en kost dus de BV Zeeland geld, zegt havenbedrijf Zeeland Seaports. Dat strijdt al enkele jaren voor het weghalen van de hobbel, zodat schepen met een diepgang tot 16,5 meter wel in Vlissingen en Terneuzen kunnen aanlopen. Ook de provincie vindt dat de drempel dient te verdwijnen. Het ministerie van EZ en de Belgische autoriteiten is om toestemming gevraagd. Naar schatting kost het karwei waarbij 600.000 kubieke meter slib wordt weggehaald, zo'n 12 tot 16 miljoen euro.

Vierde verdieping

Om EZ niet in de kramp te laten schieten, noemen de provincie en het havenbedrijf het weghalen van de zandbult in de vergunningsaanvraag de 'maatwerkgeul'. Tegenstanders spreken echter van een vierde verdieping van de Westerschelde. Het woord verdieping ligt in Den Haag gevoelig gezien alle rumoer die er rond de derde verdieping van de rivier en de daaraan gekoppelde ontpoldering van de Hedwigepolder is geweest en nog is. De natuurorganisaties stellen in hun protestbrief dat 'een vierde' verdieping de Westerschelde zware schade toebrengt, terwijl de rivier al heeft geleden 'onder drie verdiepingen'. Ze zetten ook vraagtekens bij het onderzoek naar de ecologische gevolgen van de 'maatwerkgeul' en vinden dat het project gepaard zou moeten gaan met plannen voor natuurherstel.

Naast Het Zeeuwse Landschap en de ZMf hebben ook Natuurmonumenten, het Wereldnatuurfonds, Vogelbescherming Nederland en milieu- en natuurorganisaties uit Noord-Brabant en Zuid-Holland de brief aan EZ ondertekend.