Volledig scherm
De jachthaven van Scharendijke. © Melita Lanting

Pleziervaart kampt met sterke vergrijzing

VLISSINGEN - De watersportsector moet alle zeilen bijzetten om op langere termijn het hoofd boven water te houden.

De recreatievaart kampt met een sterke vergrijzing, waardoor het steeds stiller dreigt te worden in de jachthavens en sluizen.

Het onafhankelijke bureau Waterrecreatie Advies heeft, in opdracht van Rijkswaterstaat, de verwachte situatie van de watersport in Nederland in 2030, 2040 en 2050 geschetst. Het beeld is somber. Het aantal boten en het aantal passanten in de jachthavens dalen gestaag en die trend lijkt zich de komende decennia alleen maar voort te zetten.

Vergrijzing vormt op termijn de voornaamste bedreiging van de watersport. Nu al is drie kwart van de boten eigendom van mensen die vijftig jaar of ouder zijn. Slechts twee procent is jonger dan dertig. In 1993 was dat nog tien procent. Jongeren van nu hebben minder behoefte aan het bezit van een boot en als die belangstelling er wel is, dan zijn de financiële mogelijkheden vaak beperkt.

Binnenlandse vakanties op het water hebben ook steeds meer concurrentie gekregen, vooral van buitenlandse vliegreizen die almaar goedkoper zijn geworden. Het aantal vaarvakanties in Nederland is sinds 2002 bijna gehalveerd. Buitenlandse bootreizen nemen nog wel enigszins toe in populariteit.

De ontwikkelingen in de watersport gelden voor het hele land, dus ook voor Zeeland. Dat blijkt onder meer uit het aantal sluispassages in het Deltagebied, waar steeds minder passanten worden geteld. In de Grevelingensluis waren dat er vorig jaar iets meer dan 36.000. Tien jaar geleden waren dat er nog zo'n 10.000 meer. Ook de Zandkreeksluis en de sluizen in Vlissingen en Hansweert noteren een dalend aantal passages.

Uit een recent uitgevoerde 'quickscan' onder 37 Zeeuwse jachthavens blijkt dat de bezettingsgraad sinds 2009 is gedaald van 95 naar 90 procent. Dat wordt deels gecompenseerd doordat passanten hier langer blijven liggen. Vorig jaar verbleven zij gemiddeld 1,7 nachten. In 2011 was dat nog anderhalve nacht. ,,Minder boten kunnen dus dezelfde omzet genereren als de bestemming onderscheidend is", concludeert het adviesbureau.

Toch staat de toervaart onder druk, ondanks dat Zeeland en Nederland zich daar bij uitstek voor lenen, aldus Waterrecreatie Advies. ,,Het is een vreemde situatie dat we een fantastisch product hebben in vergelijking met de landen om ons heen, maar een dreigend tekort aan gebruikers."