Volledig scherm
Grondwerk en aanplant van helmgras in Waterdunen. © Camile Schelstraete

Partijen zoeken naar financiële oplossing Waterdunen

MIDDELBURG - Alle betrokken partijen zijn het er over eens dat het natuur- en recreatieproject Waterdunen moet worden afgemaakt. Maar over de vraag wie voor welk deel voor de extra kosten opdraait zit men nog niet op één lijn. Dit zei dagelijks provinciebestuurder Ben de Reu vrijdag tegen de leden van de commissie ruimte van Provinciale Staten.

In juni werd duidelijk dat zes miljoen euro bijgepast moet worden om het project in West- Zeeuws-Vlaanderen tot een goed einde te brengen. Naast de provincie Zeeland zijn de gemeente Sluis, het Zeeuwse Landschap, waterschap Scheldestromen en recreatiebedrijf Molecaten de partners in Waterdunen.

Tijdens de commissievergadering kreeg De Reu vragen van de verschillende partijen. De gedeputeerde zei dat zijn 'bezorgdheid over Waterdunen aan het afnemen is'.

De Rue: "Vorige week is er nog overleg geweest tussen de samenwerkingspartners. Van onderlinge spanningen is geen sprake meer. Ze gaan er voor om het project Waterdunen te realiseren."

De komende weken moet duidelijk worden hoe de financiële problemen kunnen worden opgelost. Er wordt druk gerekend aan een nieuwe berekening van de grondexploitatie. Verder zou een aanvullende bijdrage vanuit de pot die beschikbaar is voor natuurcompensatie (Natuurpakket Westerschelde) verlichting voor Waterdunen kunnen brengen.

De Reu had eerder duidelijk gemaakt dat fors bezuinigen en versoberen van het project geen optie is omdat dit ten koste gaat van de recreatieve voorzieningen waarover eerder afspraken zijn gemaakt. Zodra er helderheid is over de financiën kan Gedeputeerde Staten komen met 'een oplossingsrichting'. Die zal in bij de najaarsnota aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

Dat het project Waterdunen door alle perikelen vertraging oploopt is wel duidelijk. Gedeputeerde De Reu sprak de verwachting uit dat Waterdunen in de eerste helft van 2018 zal worden opgeleverd.