Volledig scherm
Grondwerk en aanplant van helmgras in Waterdunen. © Camile Schelstraete

Partij voor Zeeland: tekorten Waterdunen weggemoffeld

MIDDELBURG - De Partij voor Zeeland vindt dat het dagelijks provinciebestuur tekorten op het natuur- en recreatieproject Waterdunen bij Breskens heeft weggemoffeld. Fractieleider Francois Babijn heeft niet tot vrijdag kunnen wachten met vragen over Waterdunen. Dan spreken de Staten over het provincievoorstel om 3,7 miljoen euro bij te passen, maar Babijn heeft op voorhand al een lange lijst vragen ingediend.

Volgens hem zijn de tekorten op het project gemaskeerd. Er zijn onderdelen geschrapt, of opgenomen in duurdere en daarom ongewenste opties. Ook zijn onderhoudskosten toegerekend aan Waterschap Scheldestromen en de gemeente Sluis, terwijl met die partijen daarover nog geen overeenstemming is bereikt.

Babijn wil ook weten of er minder dagtoeristen naar West-Zeeuws-Vlaanderen zullen komen als de plannen worden versoberd. De provincie stelt dat het project volgens de doelstellingen wordt uitgevoerd, maar 'misschien niet op alle onderdelen met een uitstraling zoals gehoopt bij de start'. De partij voor Zeeland dringt aan op een cijfermatige onderbouwing van het aantal te verwachten toeristen.