Volledig scherm
Sander Dekker © Rijksoverheid.nl

Openbare en bijzondere scholen kunnen voortaan makkelijker fuseren

WOLPHAARTSDIJK - Openbare en bijzondere scholen kunnen voortaan makkelijker fuseren. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij lichtte het maandag toe op de Ichthusschool en OBS de Achthoek in Wolphaartsdijk, twee scholen die informeel al samenwerken en nu willen fuseren.

In artikel 23 van de Grondwet is geregeld dat scholen openbaar óf bijzonder zijn (veelal gestoeld op geloofsovertuiging). 'Met deze wetswijziging is het niet langer het één of het ander', zegt Dekker. 'Leerlingen van openbare en christelijke scholen kunnen voortaan in hun eigen dorp naar school blijven gaan, ook als er nog slechts voor één school ruimte is. Doordat scholen straks makkelijker twee soorten onderwijs kunnen aanbieden, blijft er keus voor ouders en leerlingen.'

Pragmatische oplossing

Dekker spreekt van een pragmatische oplossing, waar in veel gebieden grote behoefte aan is. "We kunnen heel principieel onze poot stijf houden, maar daar zijn ouders en leerlingen de dupe van. Het is beter om voor een praktische oplossing te kiezen en het voor scholen van verschillende pluimage makkelijker te maken om te fuseren", aldus de staatssecretaris. "Zie het als een soort samenlevingscontract of een gemengd huwelijk."

Samen en apart

De verwachting is dat tientallen scholen de komende jaren zullen kiezen voor een fusie tot een samenwerkingsschool. Een ervan is de Ichthusschool en OBS de Achthoek in Wolphaartsdijk. Anko van Hoepen van de Alpha Scholengroep legt uit hoe het in de praktijk werkt. "Kinderen krijgen een leerkracht die van christelijk of openbaar onderwijs kan zijn. Dat ligt aan wie je dat jaar hebt en in welk jaar je zit. De praktijk is dat je gewoon bij alle kinderen in de klas zit en gewoon les krijgt. Op twee momenten in de week gaan de kinderen apart en krijgen naar de keuze van ouders en kinderen zelf óf godsdienstonderwijs (zoals je op een christelijke basisschool gewend bent) óf algemeen vormend onderwijs, zoals je dat op een openbare school ziet. Beide groepen werken wel met hetzelfde thema dat vanuit verschillend oogpunt wordt bekeken. Maar dat thema komt vervolgens klassikaal weer terug. Voorbeeld: de zorg voor je naasten, naastenliefde. Dat kun je vanuit christelijk perspectief vertellen vanuit het Bijbelverhaal. Datzelfde vraagstuk kun je bij algemeen vormend onderwijs hebben en benaderen vanuit het leven met elkaar, zonder dat die godsdienstig ingekleurd is. Dat gaat van zorgen voor kinderen op school voor mensen in dorp tot hoe gaan we om met vluchtelingen. Je bent dus samen met hetzelfde onderwerp bezig en ben je toch één school."

Uitzondering

Staatssecretaris Dekker benadrukt dat de vorming van samenwerkingsscholen een uitzondering blijft. 'Dit soort scholen kan alleen ontstaan door een fusie. Ook mag een school niet te groot zijn, waardoor het vooral een oplossing is in krimpgebieden', zegt Dekker.