Volledig scherm
© Thinkstock

Onderwijs Autoriteit Zeeland wordt nu al gemist

MIDDELBURG - Het ZB Planbureau en andere betrokkenen zijn positief over de proef met de - inmiddels niet meer actieve - Onderwijs Autoriteit Zeeland (2010-2015). Middelburg De Onderwijs Autoriteit Zeeland (OAZ) was niet het wondermiddel waarmee alle problemen binnen het Zeeuwse onderwijs werden opgelost, maar de proef heeft wel gezorgd dat de samenwerking een enorme stimulans heeft gekregen. De OAZ was van 2010 tot 2015 actief als proefproject om het Zeeuwse onderwijs stevig te hervormen.

Doel was beter en duurzaam beroeps- en hoger onderwijs, betere samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen, doorlopende leerlijnen tussen vmbo, mbo en hbo zodat Zeeuwse leerlingen in Zeeland konden blijven, onderwijs creëren voor 'een leven lang leren' en de versteking van regionaal toegepast onderwijs.

De OAZ moest de aanjager en begeleider worden. Het ZB Planbureau heeft de OAZ met tal van betrokkenen geëvalueerd.

"De doelstellingen zijn voor het grootste deel gehaald. Iedereen is het er over eens dat het aanstellen van de OAZ zeker effectief is geweest", is de conclusie in het rapport Vijf Jaar Onderwijs Autoriteit Zeeland.

Het feit dat de OAZ inmiddels niet meer actief is wordt door betrokkenen betreurd: "Diverse partijen spreken hun zorg uit over het wegvallen van de centrale regie. Wie het voortouw neemt, kan de druk er op houden."