Volledig scherm
© Stock.xchng

OLAZ: 'Landelijke afspraken nodig over inzamelen medicijnafval door apotheken'

VLISSINGEN - Medicijnafval is een landelijk probleem en moet dus landelijk geregeld worden, vindt voorzitter Evert Damen van OLAZ. OLAZ (samenwerkingsverband van de Zeeuwse gemeenten voor afvalverwijdering en -inzameling) praat binnenkort met de apothekers, het waterschap en Evides Waterbedrijf over de inzameling van medicijnafval.

Apothekers dreigen daarmee te stoppen, omdat zij moeten betalen om het af te geven voor verwerking. De vraag is of mensen dan met hun oude pillen naar de milieustraten van de Zeeuwse Reinigingsdienst willen rijden. Waterschap Scheldestromen en Evides Waterbedrijf vrezen dat de vervuiling van het oppervlakte- en drinkwater toeneemt als gekozen wordt voor de gemakkelijke weg: door de wc spoelen of in de vuilnisbak gooien.

'In de vuilnisbak'
Damen erkent het probleem, maar zoekt de oplossing niet in een regeling met de apotheken, maar in aanpak bij de bron. "Artsen schrijven vaak méér voor dan nodig. En moeten doosjes paracetamol zoveel strips bevatten dat ze over de datum raken?"

Fabrikanten van onder meer batterijen zijn verplicht hun 'producentenverantwoordelijkheid' te nemen en moeten meebetalen aan de afvalverwerking van hun product. Maar met medicijnen kan dat niet, geeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan. Daarvoor verschillen zowel het product als de situatie eromheen zozeer, dat het ministerie productverantwoordelijkheid van medicijnen niet wenselijk acht en zelfs het bespreken ervan niet aan de orde is, aldus de woordvoerder.

32.000 kilo
In Zeeland wordt jaarlijks bijna 32.000 kilo oude medicijnen ingeleverd bij apotheken. Volgens de apothekersorganisatie KNMP ligt een belangrijke oorzaak van deze afvalstroom bij de patiënten zelf: 80 procent van hen zou niet medicijntrouw zijn, ofwel te vroeg ophouden met het gebruiken van de voorgeschreven medicijnen. Hergebruik zou niet mogelijk zijn, omdat de werkzame bestanddelen hun werking verliezen of een andere uitwerking krijgen. "Die houdbaarheidsdatum is niet voor niets."

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft aan dat veel zaken een rol spelen bij de hoeveelheid medicijnafval. Zo is het medicijngebruik vooral in de laatste levensfase vaak hoog. Na overlijdens blijven grote hoeveelheden medicijnen over. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport richt zich in het programma 'Aanpak verspilling in de zorg' speciaal op vermindering van hoeveelheid ongebruikte geneesmiddelen door afspraken over medicijnen in die laatste levensfase en het meer op maat voorschrijven van recepten. "Toch zullen er altijd ongebruikte geneesmiddelen zijn", laat woordvoerder Yvonne Doorduyn weten.

Samenspel
Bijvoorbeeld omdat méér meegeven goedkoper is dan de verpakking opsplitsen met alle extra handelingen die daarbij horen. In zo'n geval pakken de zorgkosten bij een grotere verpakking in verhouding toch lager uit. "Het is altijd een samenspel tussen voorschrijver, apotheker en patiënt."

Het ministerie van Infrastructeur en Milieu laat weten dat medicijninzameling dat een landelijke oplossing niet voor de hand ligt, omdat het een taak van de gemeenten is. 'Het ministerie kan niet treden in de taken en bevoegdheden van gemeenten.' Het ministerie vindt het wenselijk dat apotheken dienen als inzamelpunt en dat het afval door of namens de gemeenten wordt opgehaald.

'Klein gevaarlijk afval'
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zou graag zien dat gemeenten daarover afspraken maken. Zonder die afspraken worden de ingenomen medicijnen gezien als bedrijfsafval en moet voor stort betaald worden. Bovendien valt dat afval dan onder 'klein gevaarlijk afval'. Apothekers mogen dat alleen onder strikte voorwaarden zelf naar de milieustraat rijden.

Yvonne Doorduyn van het ministerie: "Gemeenten die nu medicijnen bij apotheken ophalen, doen dit met de chemokar of laten dit doen door een gespecialiseerde inzamelaar."