Volledig scherm
De Westsluis op het sluizencomplex in Terneuzen. © Camile Schelstraete

Nieuwe sluis bij Terneuzen wordt energieneutraal

TERNEUZEN - De nieuwe zeesluis bij Terneuzen wordt volledig energieneutraal.

Dat houdt in dat de sluis ten minste net zo veel energie opwekt als verbruikt. Het opwekken van de energie gebeurt bij het bewegen van de sluisdeuren.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) schrijft dit in een brief die zij zondag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin spreekt zij de ambitie uit dat het Nederlandse hoofdwegennet en waternetwerk in 2030 volledig energieneutraal zal draaien.

Dat betekent onder meer dat alle nieuwe bruggen en sluizen van Rijkswaterstaat energie opwekken die weer wordt ingezet voor het eigen netwerk. Verder gaan zonnepanelen en windmolens langs snelwegen, op dijken en sluiscomplexen en bij vaarwegen elektriciteit leveren voor verkeerscentrales. Gemaaid bermgras zal worden omgezet in groen gas.

De nieuwe zeesluis bij Terneuzen noemt Schultz als een van de eerste grote projecten, samen met de Beatrixsluis bij Nieuwegein. De Ramspolbrug bij Kampen is voor zover bekend de eerste beweegbare brug ter wereld die tijdens de hefbewegingen zelf alle energie opwekt die nodig is om te kunnen functioneren.