Volledig scherm
© Thinkstock

Minder Zeeuwse jongeren werkloos

GOES - Er zitten 10o jongeren minder in de WW dan een jaar geleden.

Momenteel staan er 1242 jongeren als werkloos geregistreerd. In augustus 2015 waren dat er 1363. Dat blijkt uit cijfers van Aan de Slag in de Zeeland, een breed samenwerkingsverband dat ook het Zeeuws Actieplan Jeugdwerkloosheid uitvoert.

Opmerkelijk is een enorme piek afgelopen december. Toen liep het aantal jeugdwerklozen op naar 2038. Oorzaken: het herstel van de werkgelegenheid vlotte in Zeeland minder goed dan landelijk. Ook de komst van de Wet Werk en Zekerheid heeft invloed,

Tot 2018 is bijna 2,7 miljoen euro aan Europees geld in kas om de (jeugd)werkloosheid aan te pakken. Zeeland krijgt bovendien 190.000 euro uit het Europees Sociaal Fonds om schoolverlaters uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs aan werk of een leerwerkplek te helpen. Dat gebeurt samen met de Zeeuwse Stichting Maatwerk.