Volledig scherm
© Thinkstock

Meeste gemeenten gaan voorlopig verder met voorbereiden komst azc's

MIDDELBURG - De taakstelling voor Zeeland - reguliere opvangplaatsen creëren voor 2.500 asielzoekers - blijft staan.

Commissaris van de koning Han Polman heeft van het minister van Veiligheid en Justitie geen bericht gekregen dat het een tandje minder kan. Toch laat het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers weten, in een reactie op de berichtgeving gisteren in deze krant, dat de sterk verminderde instroom van asielzoekers de kans biedt om alles tegen het licht te houden. De Landelijke Regietafel werkt aan een 'afwegingskader' waarmee de regionale regietafels provincies, gemeenten en het COA 'transparant en weloverwogen' beslissingen kunnen nemen.

Opvang vervangen

Het COA wil zoveel mogelijk af van noodopvang en die vervangen door reguliere azielzoekerscentra: "Nu de instroom is gestabiliseerd, hebben we de gelegenheid om de kwaliteit van de opvang te verbeteren. Dat betekent dat we het opvangaanbod zo veel mogelijk uit reguliere azc-plekken laten bestaan en het aantal noodopvangplekken beperken. Dat is maatwerk per locatie, waarover we nauw overleg voeren met de betrokken gemeente."

Consequenties

Onduidelijk is nog wat voor consequenties dit heeft voor de huidige opvanglocaties in Zeeland en voor de plannen voor azc's.

De gemeente Borsele heeft de zoektocht naar een plaats voor een azc voorlopig gestaakt. Andere Zeeuwse gemeenten gaan vooralsnog verder met de voorbereidingen voor de vestiging van een azc.