Volledig scherm
De Westerscheldetunnel. © Lex de Meester

Meer vrachtwagens door Westerscheldetunnel sinds tol in België

WESTDORPE - Belgische vrachtwagenchauffeurs rijden sinds de invoering van de tolheffing niet om via Zeeuws-Vlaanderen.

Wel lijkt het erop dat Zeeuws-Vlaamse transporteurs meer gebruik maken van de Westerscheldetunnel.

België heft sinds 1 april tol voor motorvoertuigen die zwaarder zijn dan 3500 kilogram. De angst in Zeeland was dat een deel van het Belgische vrachtverkeer zou kiezen voor routes door Zeeuws-Vlaanderen, om de heffing zo veel mogelijk te ontlopen.

Uit tellingen van de provincie blijkt dat in de eerste twee maanden niet het geval te zijn geweest. Het aantal voertuigen en hun gewichtsklasse wordt bijgehouden via lusdetectie die bij de belangrijkste grensovergangen tussen Zeeuws-Vlaanderen en België is aangelegd.

De resultaten zijn vergeleken met die van de afgelopen jaren, in dezelfde periode. Het beeld wijkt dit jaar nauwelijks af van dat van de laatste jaren. Het vrachtverkeer bij de grensovergangen is zelfs iets afgenomen ten opzichte van 2015, terwijl sinds 2010 het lichte vrachtverkeer met 4 procent is toegenomen en het zware vrachtverkeer met 5,1 procent.

De hoeveelheid verkeer door de Westerscheldetunnel op een gemiddelde werkdag neemt al jaren gestaag toe, gemiddeld met 3 procent. In april-mei van dit jaar reden er 4,8 procent meer voertuigen door de tunnel ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het zware vrachtverkeer nam toe met ruim 10 procent, wat neerkomt op bijna 200 vrachtwagens meer per dag.

Volgens de provincie duidt dat erop dat Zeeuws-Vlaamse transporteurs 'mogelijk hun route via België verlegd hebben naar de Westerscheldetunnel', zo staat in een notitie. ,,Het is echter nog te vroeg om op basis van deze twee maanden harde conclusies te trekken."