Volledig scherm
© Eldridge Pentury

Kapelle vindt 380kV-lijn bij Schore onacceptabel

KAPELLE - Een nieuwe 380 kV-leiding ten zuiden van de A58 is wat betreft de Kapelse wethouder Evert Damen onacceptabel.

Damen meldt dat in een reactie op eerdere krantenberichten. Daarin kwam naar voren dat de inwoners van Schore zich grote zorgen maken over de nieuwe hoogspanningsleiding. Zij zijn bang dat de leiding te dicht bij hun dorp komt. Die zorgen zijn volgens de Kapelse wethouder dus niet nodig.

"Ik heb vooraf al bij de besprekingen over het rapport van DCision aangegeven dat een wijziging van het tracé, waarbij de nieuwe lijn wordt gesitueerd ten zuiden van de A58, voor mij niet acceptabel is, gezien de directe nabijheid van de kern Schore", meldt Damen in een nieuwsbrief.

De gemeente Kapelle heeft over de nieuwe 380 kV-lijn, net als de provincie en de gemeente Reimerswaal, een zienswijze ingediend tegen het ontwerp Inpassingsplan. Daarin roept het minister Henk Kamp op om in overleg te treden met de betrokken colleges om de alternatieven die in het onderzoek van DCision zijn genoemd te bespreken.

Bemoedigende signalen

Volgens Damen heeft de minister die oproep zeer serieus opgepakt. Op ambtelijk provinciaal niveau vinden er al gesprekken plaats met het ministerie, het bureau DCision en Tennet om de alternatieven door te nemen. "Ik krijg daar bemoedigende signalen van door, die erop duiden dat een tracé-aanpassing waarschijnlijk tot de mogelijkheden behoort", aldus Damen.