Volledig scherm
Jan-Peter Balkenende. © Ruben Oreel

'Kabinet stelt Zeeland teleur'

MIDDELBURG - Zeeland roept de Tweede Kamer te hulp. Alle overheden, de SER Zeeland, de HZ én de werkgevers dringen er op aan bij de begrotingsbehandeling dit najaar geld vrij te maken voor de provincie. De brief die vorige week werd aangekondigd bij de Statenvergadering is de deur uit.

Net als het provinciebestuur waren alle partijen afgelopen vrijdag teleurgesteld dat het Rijk wel mooie woorden heeft voor het advies van de commissie Balkenende over de Zeeuwse economie, maar daar weinig daden tegenover stelt.

Het kabinet neemt 'een te afwachtende houding aan', aldus de brief aan alle Kamerleden. "Om de aanbevelingen van de commissie tot uitvoering te brengen, is in onze ogen echt meer concrete steun nodig. Het kabinet stelt ons daar teleur."

De gemeenten en het waterschap Scheldestromen, de Sociaal Economische Raad Zeeland, de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging en de HZ University of Applied Sciences hebben de brief mee ondertekend.

Zeeland vraagt 'geen blanco cheque' maar wil wel dat het Rijk geld vrijmaakt, net als de provincie doet, om de aanbevelingen van Balkenende uit te voeren. Verder wordt gevraagd om een intentie-uitspraak 'dat het Rijk al het mogelijke zal doen om het Bèta-college daadwerkelijk te realiseren', om hulp voor de kerncentrale en een concreet voorstel om de zogenoemde 'Zeelandkorting' van 15 miljoen euro af te schaffen.