Volledig scherm

Juf Agathe is niet doorsnee, maar cool (video)

WEMELDINGE - Agathe Vermeulen lacht. 'Ben ik echt zo gemiddeld?', vraagt de lerares van christelijke basisschool De Hoeksteen in Wemeldinge. Inderdaad, ze is 44, vrouw én werkt parttime: het typische profiel van de basisschoolleerkracht in Zeeland.

Maar de leerlingen uit groep 8 vinden hun lerares verre van doorsnee. "Soms zeggen ze: je bent zo'n coole juf! Dat maakt m'n dag goed. Natuurlijk ben ik ook streng, maar als kinderen zo reageren, is dat heel gaaf."

Vermeulen staat pas vier jaar voor de klas. Ze werkte jarenlang als röntgenlaborante, maar toen haar kinderen naar de basisschool gingen dacht ze: dit wil ik ook. "Ik was als ouder heel actief op school, zat bijvoorbeeld in de activiteitencommissie. Eén van de leerkrachten dacht op een gegeven moment dat ik ook juf was. Ze zei tegen me: waarom ga je er niet voor? Toen ben ik aan de pabo begonnen."

Ze heeft geen moment spijt gehad van haar baanwissel. "Ik vind het zo leuk om kinderen te begeleiden. Geschiedenis vond ik vroeger heel saai. Daarom blijven de boeken bij die les in de kast. Ik maak prezi-presentaties met foto's en filmpjes. Als de kinderen roepen: 'yes, geschiedenis, leuk!" Dan ben ik zo blij dat ik dat kan bereiken."

Hoe geweldig ze haar baan ook vindt, Agathe wil op dit moment niet fulltime werken. "Ik moet ook mijn rol als moeder vervullen." Ze deelt haar klas daarom met een collega. "Maar ik sluit niet uit dat ik in de toekomst meer ga werken."

Gezin

Op De Hoeksteen werken alleen maar vrouwelijke leerkrachten, op de mannelijke directeur na. De meesten werken parttime, omdat ze hun baan, net als Agathe, willen combineren met het gezin. "Ik sta er nooit zo bij stil dat we alleen met dames zijn, maar het zou beter zijn als er ook mannen in het team zouden zitten. Die reageren toch anders, en tijdens de lunchpauze komen er andere onderwerpen aan bod."

En voor de kinderen? "Voor de lessen maakt het niet veel uit wie er voor de klas staat." Ze wijst naar de houten figuren die kinderen hebben gemaakt. "Kijk maar, we doen ook stoerdere dingen met ze. Ik merk dat jongens vaker hun energie kwijt moeten, maar dat geldt ook voor sommige meiden. Daarom combineer ik bewegen en leren vaak. Juist de jongens vinden dat erg fijn. Ik leg ze stellingen voor in het trefbalvak op het plein. Ze moeten overlopen naar het juiste vak. Tijdens de rekenles laat ik de leerlingen soms op de plaats marcheren. Daarna zijn ze supergeconcentreerd."

Interesse

Zeeuwse leerkrachten zijn de laatste jaren ouder geworden. Maar een frisse instelling heeft niets met leeftijd te maken, vindt Agathe. "Het draait om interesse. Ik vind ICT bijvoorbeeld heel interessant: ik werk veel met het digibord, met prezi's en met filmpjes. Jonge leerkrachten komen soms aan mij vragen hoe ze zoiets aan moeten pakken!"

Een leraar, dat is een vrouw

Iedereen is het erover eens: op de Zeeuwse basisscholen zijn meer meesters nodig. Maar zie ze maar eens te vinden. Het percentage mannen voor de klas is de afgelopen vijf jaar verder gedaald naar 13 procent. Agnes de Jong, bestuurder van de Primas Scholengroep (christelijke basisscholen op Walcheren), zegt dat er nauwelijks mannen reageren op vacatures. Bij de Alpha Scholengroep (christelijke basisscholen op de Bevelanden) ging onlangs de vlag uit: voor drie van de zeven vacatures werd een man aangenomen. "Dat is in jaren niet gebeurd", zegt Anko van Hoepen, lid van het college van bestuur.

Kostwinner

Waarom werken er steeds minder mannen op Zeeuwse basisscholen? Van Hoepen: "Op de pabo-opleiding groeit het aantal meisjes, en onder de oudere leerkrachten die de afgelopen jaren met pensioen zijn gegaan, zitten veel mannen." Jongens kiezen nauwelijks voor het lerarenvak, vanwege de geringe loopbaankansen. "Mannen zijn vaak kostwinner. Ze willen vijf dagen kunnen werken, terwijl de meeste banen in het basisonderwijs maar voor twee of drie dagen zijn", weet Cees Corstanje, bestuurder van de Archipel Scholen (openbare basisscholen op Walcheren). "Het loopbaanperspectief is gering", vult Van Hoepen aan. "Je bent leraar en dat blijf je. Natuurlijk kun je wel directeur worden, maar dat is een totaal andere functie. Daarnaast stijgen de salarissen niet veel, als je langer in het onderwijs werkt." De feminisering werkt zichzelf bovendien in de hand. "Kinderen zien alleen vrouwen voor de klas en associëren het lerarenvak dus alleen met vrouwen."

En waar om is het een probleem? Van Hoepen: "Het is belangrijk voor het lerarenteam als er mannen en vrouwen op een school werken. Je hebt een ander type gesprekken. Mensen kijken verschillend tegen problemen aan. En voor kinderen is het belangrijk dat ze met verschillende soorten leraren te maken krijgen. Iedereen is zijn eigen persoon, ook voor de klas: een meester voetbalt mee op het schoolplein, reageert anders. Vrouwen doen het ook hartstikke goed, maar de mix is belangrijk."

Salarissen

Wat moet er gebeuren om mannen te werven? Doe wat aan de salarissen en zorg dat er meer carrièremogelijkheden komen in het onderwijs. "Denk bijvoorbeeld aan de rol van expert op een school", zegt Van Hoepen. Corstanje: "Geef het vak meer inhoud, door leraren tijd te gunnen voor nadenken en voorbereiding. Vier dagen voor de klas, de vijfde dag voorbereiden. Zo krijgt het beroep meer erkenning. En dat trekt mannen aan."

Onder de basisschooldirecteuren zijn de mannen nog steeds in de meerderheid, terwijl de verhouding in de rest van het land wel fifty-fifty is. "Maar dat gaat veranderen", weet De Jong zeker. "Als de mannen vertrekken, komen er vanzelf mannen voor in de plaats. We hebben pas nog een hoogzwangere vrouw als directeur aangesteld. Je moet wel het goede voorbeeld geven." Van Hoepen: "Over vijf jaar is de verhouding onder directeuren minder scheef. In Zeeland blijven directeuren over het algemeen langer op hun plek zitten, dan in de rest van het land. Daardoor lopen we wat achter."

  Als Meester Thijs buldert, luisteren ze wel Meester Thijs van Keulen had op de basisschool zelf óók meesters. „Als ik alleen juffen gehad had, was ik waarschijnlijk niet op het idee gekomen om onderwijzer te worden.”  

Meester Thijs, zoals de kinderen hem noemen, is 21 jaar en zit in het tweede jaar van de pabo. Met vier andere jongens - en een stuk of twintig meiden. Zo is het in elke klas: vrouwen domineren. En zo is het ook in het basisonderwijs. Juffen zijn regel, meesters een uitzondering. „Op mijn vorige stageschool was maar één mannelijke leerkracht. In de pauze zaten we altijd naast elkaar aan de tafel. Het was erg gezellig, maar soms wel een beetje een kippenhok. En natuurlijk werd er veel gepraat over typische vrouwenonderwerpen als baby’s, zwanger zijn en dergelijke.”

Op De Stroming, de Archipel-school in Middelburg waar hij nu stage loopt, hebben niet alle leerkrachten tegelijk pauze. De scheve verhoudingen zijn daardoor wat minder zichtbaar, maar nog altijd zijn de juffen in de meerderheid.   Drie   Op zijn eigen basisschool was dat anders. „Ik heb drie onderwijzers gehad. Allemaal in de bovenbouw. Waarschijnlijk was ik nooit op het idee gekomen om zelf voor de klas te gaan staan, als ik dat voorbeeld niet gehad had. Dan had ik waarschijnlijk eerder gedacht: basisschool is iets voor juffen”, verklaart Thijs.   De 21-jarige inwoner van Koudekerke weet wel beter. Mannen hebben wel degelijk wat te zoeken in het basisonderwijs. „Je hebt een soort leidersrol. Dat spreekt me aan. Je draagt kennis over en werkt met kinderen op een moment dat ze nog helemaal gevormd worden en je echt een voorbeeld kunt zijn voor ze.” Nog een voordeel, als man: „Mijn stem is harder en zwaarder. Als ik op het schoolplein roep dat groep 1/2c naar binnen moet, gáán ze ook direct. Op een bepaalde manier heb je meer overwicht.” Maar het gaat verder: „Aanwezigheid van mannelijke rolmodellen is belangrijk voor het identificatieproces van de jongens. Als het om kennisoverdracht gaat, om educatie, zie ik weinig verschil. We hebben dezelfde onderwijsdoelen als vrouwen. Ik denk ook niet dat het zich direct uit in timmeren in plaats van handwerken en dergelijke. Mannen kunnen daarin onderling behoorlijk verschillen; dat is toch een kwestie van persoonlijkheid en interesses, denk ik.”   Prioriteitenlijstje Maar verschillen zijn er wel. Mannen vinden bijvoorbeeld andere dingen belangrijk(er) dan vrouwen, zegt de pabo-student. „Hun prioriteitenlijstje is anders.” Hij ziet vooral verschillen bij de manier waarop mannen en vrouwen met sociale situaties omgaan. „Zo was ik een keer op het schoolplein toen twee jongens ruzie kregen en elkaar te lijf gingen. De juffen wilden ze gelijk uit elkaar halen en met ze praten: dit mag niet, dat mag niet. Ik liep toen bij een man stage en die zag het heel anders: laat ze maar lekker over de grond rollen en het zelf oplossen.”   Opvallend gegeven: er staan meer vrouwen voor de klas, maar aan de top domineren de mannen. „Directeur van een basisschool, dat zou ik ook wel willen”, zegt Thijs. En vooralsnog, in ieder geval een baan met zoveel mogelijk uren. „Ik zou niet alleen in deeltijd voor de klas willen staan”, aldus Thijs. En ook daar zit een groot verschil met vrouwen: die willen dat namelijke juist wél.

Volledig scherm
Agathe Vermeulen van christelijke basisschool De Hoeksteen in Wemeldinge. © Marcelle Davidse
Het aantal mannen dat voor de klas staat is in de afgelopen vijf jaar verder gedaald