Volledig scherm
Thermphos, Marinierskazerne, Waterdunen en Perkpolder, © PZC

Grote projecten in Zeeland: 't gaat allemaal traag

VLISSINGEN - Sinds het fiasco met de Sloeweg houdt de provincie de vinger aan de pols bij grote projecten. Daarbij worden Provinciale Staten vaker geïnformeerd. Deze week landde een voortgangsrapportage op hun bureau. Trefwoorden: duurder en vertraging.

Thermphos
Een week geleden kwam de sombere boodschap. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat liet de Staten weten dat de sanering van de failliete fosforfabriek pas 22 december klaar is, terwijl die eigenlijk 9 mei had moeten zijn afgerond. Eind oktober is het saneringsbudget van 41 miljoen euro verbruikt. Tot nu toe zijn de provincie en grondeigenaar Zeeland Seaports de dans ontsprongen. De sanering wordt betaald uit de boedel van Thermphos plus een bijdrage van het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

De provincie is echter tot het einde van het karwei verantwoordelijk voor operationele kosten en eventuele meerkosten die aannemingscombinatie Decontamination Services maakt. Ze loopt dus financiële risico's nu het project vertraging oploopt. Mocht er meer geld nodig zijn, dan wil De Bat dat vier partijen een steentje bijdragen: de provincie, Zeeland Seaports, de curatoren van Thermphos en het ministerie van Economische Zaken.

Perkpolder
Het plan Perkpolder, dat een soort economische compensatie is voor de verdwenen veerdienst, bestaat uit een 18-holes golfbaan, 200 woningen in de westelijke Perkpolder, 250 woningen op het voormalige Veerplein, een hotel, een jachthaven met 350 ligplaatsen, 75 hectare buitendijkse natuur en aanpassing van de weg N689. Perkpolderbeheer BV (waarvan de provincie en de gemeente 50 procent aandeelhouder zijn) onderhandelt met ontwikkelaar Hulst aan Zee en de Vlaamse financiële holding Sobradis.

De laatste twee willen het aanvankelijk in twee stukken geknipte plan in één keer uitvoeren. De grondoverdracht zou 18 oktober moeten plaatsvinden, maar de provincie vreest dat dat niet gehaald wordt. Een ander risico is dat de voorstellen van Hulst aan Zee/Sobradis onacceptabel zijn voor de aandeelhouders van Perkpolderbeheer BV. Kans op vertraging dus, hoewel 2024 als einddatum volgens de provincie niet in het geding is.

Marinierskazerne
De marinierskazerne in Vlissingen loopt forse vertraging op. De eerste van de 2000 mariniers komen naar verwachting in december 2020 naar de kazerne. Maar dan is die nog lang niet klaar. Pas in de tweede helft van 2021 kan de kazerne volledig in gebruik worden genomen. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie liet dat begin dit jaar weten. Oorspronkelijk zou de marinierskazerne in 2017 opengaan. Inmiddels zijn wel alle paperassen afgehandeld.

Het project kan na de zomer worden aanbesteed. Begin 2018 kan de bouw beginnen en is de kazerne in 2021 vol in bedrijf. Voor de provincie is er nog een klein financieel risico. Op het terrein liggen mogelijk nog bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Defensie heeft al wat onderzoek gedaan en er 5 aangetroffen. Er was met 45 gerekend. Dat verkleint het risico dat er nog extra geld naar bomruimingen moet.

Waterdunen
In februari bleek dat het natuur- en recreatieproject Waterdunen bij Breskens zonder ingreep 6 miljoen euro meer gaat kosten. Het totale project kost 200 miljoen euro. Bezuinigen door het plan soberder uit te voeren is onmogelijk, staat in de voortgangsrapportage. Omdat ze zelf geen geld op plank heeft liggen, vraagt de provincie de partners in het project - Molecaten en waterschap Scheldestromen - een 'aanvullende bijdrage'.

Dat verzoek is slecht gevallen. Gedeputeerde Staten melden in de voortgangsrapportage: ,,De gesprekken met de projectpartners over mogelijke bezuinigingen danwel het niet realiseren van ambities gaan moeizaam en leiden tot spanningen.'' De provincie zegt nu wel meer grip het project Waterdunen te hebben.

Natuurpakket
Dit pakket bestaat uit ontpoldering van de Hedwigepolder, uitbreiding van het Zwin, middengebied Waterdunen en Perkpolder, vijf buitendijkse projecten van in totaal 216 hectare en wat kleinere zaken. Doel van de maatregelen is natuurherstel in de Westerschelde. De rol van de provincie is beperkt: begeleiding en toezicht. Volgens het convenant dat Rijk en provincie hebben gesloten, zou de complete 600 hectare eind 2019 moeten zijn ingevuld. Inmiddels blijkt dat die datum onhaalbaar is.

Zo kost de gerechtelijke procedure om eigenaar Gery De Cloedt van de Hedwigepolder te onteigenen meer tijd. De Cloedt zal ook in cassatie gaan, heeft hij gezegd. Ook de uitvoering zal langer duren dan is ingeschat. Dat is het gevolg van vergunningseisen rond Natuurbeschermingswet en de ontheffing van de Flora- en Faunawet. De stuurgroep waarin alle betrokken partijen zitten, heeft het ministerie van Economische Zaken recent voorgesteld de looptijd te verlengen tot 2022.