Volledig scherm

Gemeente Middelburg weigert extra te betalen aan Veiligheidsregio Zeeland

MIDDELBURG - De gemeenteraad van Middelburg wil niet mee betalen aan financiële tegenvallers bij de Veiligheidsregio Zeeland.

De VRZ komt 280.000 euro te kort. Dat heeft te maken met hogere pensioenpremies voor het personeel (113.000 euro) en een duurder openbaar meldsysteem (167.000 euro). "Maar dat kan niet simpelweg op de deelnemende gemeenten worden afgewenteld", stelt de SGP. De Middelburgse raad nam vrijwel unaniem dat standpunt over. Alleen de steun van het CDA ontbrak.

Zienswijze

Omdat de raad hiermee een 'zienswijze' van Middelburg op de begroting voor 2017 van de VRZ heeft aangepast, moet het college van B en W dit besluit ook uitvoeren. In het algemeen bestuur van de VRZ zijn alle Zeeuwse gemeenten vertegenwoordigd. Zij moeten gezamenlijk de begroting goedkeuren.

Of de 'zienswijze' van Middelburg dus ook echt zal betekenen dat de gemeente niets hoeft bij te dragen aan de tekorten, moet nog blijken.