Volledig scherm
Jan van Puyvelde. © Camile Schelstraete

Fracties betwijfelen wettelijkheid van voorzitterschap Van Puyvelde

SINT JANSTEEN - Jan van Puyvelde (voorzitter van activiteitencentrum Den Dullaert in Hulst en dorpshuis De Warande in Sint Jansteen) is wederom in opspraak over het vermeend wijzigen van statuten in zijn voordeel.

Van Puyvelde vindt dit niet terecht. Deze keer zou Van Puyvelde de bepaling over het verplichte woongebied van bestuurders van De Warande bij de notaris hebben laten wegpoetsen. Volgens de oude statuten konden alleen personen woonachtig in het werkgebied van De Warande worden benoemd. Van Puyvelde woont in het Belgische De Klinge.

Op 2 februari 2010 is Van Puyvelde door het zittende bestuur benoemd als voorzitter van De Warande. Vijf maanden later verscheen Van Puyvelde voor de notaris en werd artikel zes van de statuten zodanig aangepast dat de eis over woonachtig moeten zijn in het werkgebied van De Warande helemaal is geschrapt.

Deze gang van zaken bevreemdt de fracties Lijst van Eck en Progressief Hulst en die stellen hierover nu kritische vragen aan het Hulster college. De indieners stellen dat de benoeming van Van Puyvelde destijds onrechtmatig was. Daarvoor hadden éérst de statuten gewijzigd moeten worden en niet pas daarna. De indieners willen weten of het college met hen van mening is dat de benoeming van Van Puyvelde als voorzitter op zijn minst betwistbaar, zo niet onmogelijk was en stelt dat dit ook gevolgen heeft voor de verdere besluiten van Van Puyvelde.

Van Puyvelde reageert teleurgesteld over de discussie rond eventuele onrechtmatigheid van zijn voorzitterschap. "Ik wil er op wijzen dat ik natuurlijk niet mezelf heb benoemd! Ik ben gevraagd door het bestuur en heb na beraad de functie geaccepteerd. Ik vind het niet terecht dat de discussie zich nu helemaal op mij toespitst."

Wethouder Adri Totté werkt nog aan de beanmtwoording van de ingediende vragen.