Volledig scherm
© Thinkstock

'Faillissement Bibliotheek Oosterschelde niet ondenkbaar zonder ingrijpen'

GOES - Bibliotheek Oosterschelde staat financieel zwaar onder druk. Als er niets gebeurt, loopt het tekort de komende jaren op tot een kleine vier ton.

Dat blijkt uit een adviesnota van bureau Acta die is opgesteld in opdracht van de zeven gemeenten in de Oosterschelderegio. Kernvraag was: hoe kan worden gekomen tot een duurzame exploitatie van de bibliotheek? En dat is hard nodig: de geactualiseerde meerjarenraming laat een onverminderd somber beeld zien met een sterk oplopend tekort, aldus Acta.

'Indien de gemeenten en de bibliotheek beide geen maatregelen nemen om de inkomsten te verhogen en de lasten te verlagen, zal dat leiden tot het niet meer kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen en mogelijk faillissement'.

Vertrouwen

Belangrijk is daarom dat de bibliotheek de eigen inkomsten verhoogt, met een ander 'lidmaatschapsmodel'. Op korte termijn zou kunnen worden bezuinigd op personeel, activiteiten en mediacollectie, aldus Acta. Het bureau noemt het verder 'zorgelijk' dat de relatie tussen de Zeeuwse Bibliotheek en basisbibliotheken / gemeenten te wensen overlaat. 'Het onderling vertrouwen, de gedeelde doelen en de zorg voor de relatie is onvoldoende om te kunnen spreken van een hechte alliantie', meldt het rapport.