Volledig scherm
De kassa van de veerboot tussen Vlissingen en Breskens. © Theo Giele

'Eén grote veerboot per uur tussen Vlissingen en Breskens'

MIDDELBURG - Altijd maar één boot per uur tussen Vlissingen en Breskens. Maar wel een schip dat groot genoeg is om ook op piekmomenten iedereen mee te nemen, dat zelden of nooit wegens storing uit de vaart is en waar meer aan boord is te beleven dan nu het geval is. Dat is het meest voor de hand liggende scenario voor het fietsvoetveer op langere termijn.

De provincie heeft diverse toekomstscenario's voor de veerdienst in beeld gebracht. Die ambtelijke verkenning werd vrijdag gepresenteerd aan statenleden.

Aanleiding voor de 'toekomstverkenning' is het feit dat het aantal reizigers achterblijft bij de verwachtingen. Bij de ingebruikname in 2004 werd uitgegaan van 800.000 passagiers per jaar. In de praktijk ligt dat rond de 650.000 en de trend is licht dalend.

Storingen

Daardoor legt de provincie te veel geld toe op de veerdienst. Bovendien zijn er zorgen over de betrouwbaarheid van de twee swath-schepen, zeker nu ze wat ouder worden. Het aantal storingen is relatief hoog.

Uit de ambtelijke verkenning komen diverse scenario's naar voren. Het meest extreme - busvervoer in plaats van een veerboot - is wel meegenomen, maar wordt niet als realistisch beschouwd.

Het andere uiterste - handhaven van de huidige situatie - valt wat gedeputeerde Harry van der Maas betreft ook af. ,,Zoals het nu is, vind ik het niet financieel verantwoord. Het móet dus anders."

Groter schip

De meest kansrijke (en goedkoopste) optie is de aanschaf van een nieuw, groter schip met een capaciteit van 300 mensen (nu: 181). Dat gaat één keer per uur varen. Momenteel varen er twee schepen in de spits en in de zomer een groot deel van de dag.

Voordeel, aldus Van der Maas, is dat een heldere dienstregeling is en dat er altijd voldoende plaats is. Ook is het idee eerder op de dag te beginnen en langer door te varen. Het nieuwe schip moet betrouwbaarder zijn dan de huidige en per saldo ook goedkoper in exploitatie. De schaalgrootte maakt het mogelijk meer voorzieningen aan boord te bieden, zodat de oversteek aantrekkelijker wordt.

In het scenario zal ten minste een van de twee swath-schepen - er moet wel een reserveboot blijven of komen - worden verkocht. Damen kan daar mogelijk een bemiddelende rol in spelen.

Dienstregeling

Uiterlijk in 2024 zou het nieuwe schip er moeten zijn, is het idee. Vooruitlopend daarop kunnen al vanaf 2019 kosten worden bespaard door de huidige dienstregeling in te krimpen. De afvaarten die het minst in trek zijn, worden daarbij geschrapt.

Van der Maas liet blijken gecharmeerd te zijn van het scenario. Gedeputeerde Staten hebben echter nog standpunt ingenomen. Dat gebeurt op 27 september. Op 4 oktober is een informatieavond in de gemeente Sluis voorzien, om het draagvlak te peilen. Provinciale Staten besluiten op 18 november.