Volledig scherm
© EPA/Will Oliver

Drama rond Aldi Wissenkerke staat zwart op wit

WISSENKERKE - Supermarkt Aldi komt niet naar Wissenkerke. Maar waarom niet? De politieke partij BEN wil de onderste steen boven hebben en vroeg via de Wet openbaarheid van bestuur alle documentatie op: de Aldi Papers.

Waarom zijn de Aldi Papers er gekomen?
Fractievoorzitter Mark Faasse van de oppo sitiepartij BEtrokken Noord-Beveland (BEN) is altijd kritisch geweest over het Aldi-project. Toen in maart van dit jaar bekend werd dat de discounter zich niet in Wissenkerke zou vestigen, verweet Faasse het college en de raad dat zij 'op onverantwoorde wijze met gemeenschapsgeld hadden gesmeten'. Daarop beschuldigden de overige fracties Faasse van suggestieve en foute uitspraken. "Dat was een enorme schop tegen het zere been en heeft ons getriggerd om een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur", zegt Faasse. "Het is niet onwaar wat wij zeggen en dat bewijzen we met de Aldi Papers."

Wie wilde nu eigenlijk wie? De Aldi Wissenkerke of Wissenkerke de Aldi?
Het laatste. De gemeente wilde heel graag een Aldi in de Voor straat en had daar veel voor over, zo blijkt uit de openbaar gemaakte documenten. Normaal gesproken koopt de projectontwikkelaar de benodigde gronden en panden. In dit geval trad niet verantwoordelijk ontwikkelaar Blijvend Goed op als financier, maar de gemeente. Zij liep daarmee ook alle bijbehorende risico's.

Opvallend is ook dat tussen de documenten geen contract te vinden is tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Hetzelfde geldt voor het huurcontract dat Blijvend Goed met Aldi had afgesloten. Alles lijkt gebaseerd op mondelinge afspraken.

De vraag is wie wie voor de gek heeft gehouden. In de intentieverklaring die gemeente en Blijvend Goed in november 2010 tekenen, wordt de Aldi genoemd. Toch antwoordt wethouder Adrie van der Maas vier maanden later ontkennend als iemand bij een bijeenkomst van de Noord-Bevelandse ondernemersvereniging GON vraagt of het besluit over de Aldi niet toevallig al is genomen.

Dat de discounter in 2012 laat weten niet meer naar Wissenkerke te willen komen vanwege een gewijzigd vestigingsbeleid, is niet aan de volledige raad en andere belanghebbenden bekendgemaakt. Anders was de kwestie Aldi echt niet nog vier jaar onderwerp van gesprek geweest.

Hoeveel heeft dit 'grapje' gekost?
Het 'kassabonnetje' is het enige wat in de Aldi Papers ontbreekt. De gem eente zou de financiële gegevens afgelopen week verstrekken, maar stelde dat met vier weken uit. BEN besloot daar niet op te wachten. Volgens berekeningen van de partij heeft het Aldi-fiasco de gemeenschap minimaal 2,1 miljoen euro gekost. Met ruim de helft van dat bedrag (1,4 miljoen) kocht de gemeente panden aan. De oude pastorie bijvoorbeeld, voor 350.000 euro. De sloop, sanering, infrastructuur en juridische procedures kostten de gemeente nog eens 606.500 euro.

Hoe nu verder?
Dat is de vraag. Faasse is in ieder geval niet van plan de Aldi Papers op de raadsagenda te zetten. "Het houdt een keer op. Dit soort onderwerpen kost veel energie. Bovendien zijn er genoeg andere dingen die geregeld moeten worden. Ik zie wel of de raad het onderwerp wil behandelen. En anders is het aan de kiezers; die kunnen in 2018 hun mening geven."

De Aldi Papers zijn te vinden op de website www.aldipapers.nl .