Volledig scherm
Gerrie Ruijs, regionaal commandant en directeur van de Veiligheidsregio Zeeland.

Directeur Veiligheidsregio Zeeland onder vuur

VLISSINGEN - Binnen de Veiligheidsregio Zeeland bestaat groot ongenoegen over het functioneren van directeur Gerrie Ruijs. Haar wordt vriendjespolitiek verweten, het opzijzetten van de ondernemingsraad en het onvoldoende informeren van haar bestuur, de dertien Zeeuwse burgemeesters.

Een commissie onder leiding van inmiddels oud-burgemeester Letty Demmers, concludeert dat Ruijs eigenhandig opereert.

Klokkenluiders binnen de organisatie hebben hun onvrede aangekaart. Hun grieven zijn onderzocht door de commissie-Demmers. Die concludeert dat het functioneren van Ruijs op z'n minst veel vragen oproept, zo blijkt uit het vertrouwelijke rapport.

Het gaat onder meer om het overmatig inhuren van bevriende externe deskundigen, het werken met schaduwdirecteuren, het onvoldoende en onjuist informeren van het bestuur en het ontbreken van goed voorbeeldgedrag.

Geen vertrouwen

Ruijs krijgt voor de voeten geworpen dat ze te veel kijkt naar het (financieel) reilen en zeilen van de Veiligheidsregio en te weinig oog heeft voor waar het écht om draait, namelijk de veiligheid van Zeeland. Volgens het rapport van Demmers heeft het personeel van de Veiligheidsregio geen vertrouwen in Ruijs. Ook het onderling vertrouwen laat te wensen over.

De bevindingen van de commissie-Demmers zijn nader onderzocht door accountants. Op basis daarvan ziet het dagelijks bestuur geen aanleiding om verdere actie te ondernemen. ,,Er zijn geen misstanden en onregelmatigheden aangetroffen", zegt voorzitter Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen.

Extern onderzoek

Lonink stelt dat de commissie-Demmers het ongenoegen van de klokkenluiders alleen heeft geïnventariseerd, zonder daar een oordeel aan te verbinden. Niettemin wil het dagelijks bestuur de kritische geluiden vanuit de organisatie wel serieus nemen. ,,Daarom zullen we een extern organisatieonderzoek laten doen."

In een reactie zegt Ruijs geraakt te zijn door de kritiek. "Er is een paar klokkenluiders geweest. Op grond daarvan zijn gesprekken gevoerd. Het rapport van de commissie-Demmers is puur een verslag van wat zij hebben gemeld. Daarna is grondig onderzocht of er misstanden of vermoedens daarvan waren. De conclusie is uiteindelijk dat er geen misstanden waren en ook geen vermoedens ervan."

Ze benadrukt dat de Veiligheidsregio een organisatie in opbouw is. "In drie jaar tijd zijn dertien organisaties gefuseerd. Veranderingen geven altijd onrust. Met alle respect, daar waar je als leidinggevende soms impopulaire maatregelen moet nemen, zijn er altijd mensen die niet blij worden."