Volledig scherm
Jan-Peter Balkenende. © Ruben Oreel

Den Haag heeft geen geld voor advies Balkenende

DEN HAAG - Het kabinet ziet een Zeelandfonds voorlopig niet zitten.

En het ziet ook geen kans daar 25 miljoen euro in te storten. Dat had oud-premier Balkenende voorgesteld in zijn advies om de Zeeuwse economie te versterken. Maandag kwam de langverwachte kabinetsreactie op het rapport 'Zeeland in stroomversnelling', dat is opgesteld door de Commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland, onder leiding van Jan Peter Balkenende. In een brief aan de Tweede Kamer spreekt minister Henk Kamp (Economische Zaken) zijn waardering uit voor het actieprogramma dat Balkenende heeft opgesteld, maar hij zegt voorlopig niet meer dan 300.000 euro toe om het uit te voeren.

100 miljoen

Volgens Balkenende is in totaal 100 miljoen euro nodig om zijn actieprogramma uit te voeren. Hij stelt voor een Zeelandfonds op te richten. De provincie en private partijen zouden daarvan ieder een kwart op tafel moeten leggen. Nog eens 25 miljoen euro moet komen uit bestaande subsidieregelingen in Den Haag en Europa. Om de kas compleet te maken moet het Rijk daar nog eens 25 miljoen euro bovenop doen.

Het kabinet twijfelt aan zo'n fonds. Eerst moet worden gekeken waar dat geld voor nodig is. Er moeten 'goed onderbouwde inhoudelijke voorstellen en business cases op tafel liggen', aldus Kamp. Op basis daarvan kan worden gekeken hoe die moeten worden gefinancierd en of daar een fonds voor nodig is. Met als uitsmijter: "Binnen de huidige begrotingsruimte ziet het kabinet bovendien geen mogelijkheden om de voorgestelde additionele 25 miljoen euro te financieren."

Kerncentrale

Kamp blijft ook bij zijn eerdere weigering om geld uit te trekken voor een oplossing voor de kerncentrale. De publieke belangen zijn op korte termijn niet in het geding, schrijft hij, de situatie bij Delta is een verantwoordelijkheid van Delta en zijn aandeelhouders (provincie en gemeenten) en de exploitatie en ontmanteling van de kerncentrale is een zaak van exploitant EPZ en haar aandeelhouders (Delta en RWE).

Het kabinet vindt wel dat de provincie niet nog eens vijf jaar moet wachten op een herverdeling van het Provinciefonds. Nu krijgt Zeeland jaarlijks 10 miljoen euro minder van het Rijk, vanwege het bezit van aandelen in Delta, maar die leveren al jaren geen dividend meer op. Overigens geeft Kamp niet aan hoe en wanneer dat dan kan worden veranderd.

Coördinator

Het enige bedrag dat hij toezegt is 300.000 euro voor nauwere samenwerking tussen de regionale ontwikkelingsmaatschappijen Impuls Zeeland en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). Verder wil het kabinet meewerken en -betalen aan de aanstelling van een speciale Zeelandcoördinator.