Volledig scherm
Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen. © Ruben Oreel

Demmers: Lonink geeft onjuiste informatie over perikelen brandweer

VLISSINGEN - Burgemeester Jan Lonink heeft aan de medewerkers van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) onjuiste informatie verstrekt over het onderzoek naar het functioneren van directeur Gerrie Ruijs.

Dit schrijft oud-burgemeester Letty Demmers, die het onderzoek heeft verricht. Demmers uit in een brief aan het dagelijks bestuur van de VRZ zware kritiek over de wijze waarop het dagelijks bestuur met haar rapport is omgegaan. Dat rapport werd in maart afgerond en aan het bestuur overhandigd. Daarna heeft Demmers, tot drie maal toe, het bestuur gevraagd actie te ondernemen.

'Geen misstanden'

Lonink wuifde vorige week de kritiek op Ruijs, gedaan door twaalf klokkenluiders, weg met de mededeling dat er geen 'misstanden' waren geconstateerd. Hij deed dat met een verwijzing naar een formele definitie van het begrip misstand. "Met deze procedurele manoeuvre tracht u het hele pakket van meldingen weg te definiëren. Maar het was anders. De opdracht van de commissie ging over gedrag en stijl van leiding geven van de directeur", aldus Demmers. "Los van het feit dat er naar de mening van de Commissie Demmers wel degelijk beleidsregels zijn geschonden, onder meer op het vlak van financiën en rechtspositie, blijven alle andere meldingen zoals verwerkt in het rapport recht overeind staan gezien de opdracht die u zelf hebt geformuleerd."

Demmers vindt het onterecht dat de klachten worden afgedaan als een effect van de reorganisatie binnen de VRZ. "U kunt in het rapport van de Commissie Demmers echter nalezen dat nagenoeg géén van de meldingen betrekking heeft op het reorganiseren als zodanig, maar op het gedrag en op de stijl van leidinggeven van de directeur. Uw wisseling van decor is dus misplaatst en leidt slechts de aandacht af."

Verbijsterd

Demmers is verbijsterd over de uitnodiging door Lonink en Ruijs aan de medewerkers om 'met ideeën en feedback' te komen. "Hebt u het rapport van de Commissie Demmers en mijn daarop volgende brieven niet gelezen? U hebt de melders maandenlang, zo ervaren zij dat, aan het lijntje gehouden, genegeerd, in de hoek gezet en geen expliciete actie genomen tegen openbare bedreigingen van melders door de directeur. Zoals iemand zei: u hebt getracht melders en vertrouwenspersoon 'uit te roken'."

Dat de kwestie rond het functioneren van de directeur in de publiciteit is gekomen heeft Lonink vooral aan zichzelf te wijten, stelt Demmers. "Dat VRZ vervelend in de pers komt betreur ik. Ik zie dat wel als een gevolg van het (niet-) handelen van het DB, dat deze zaak nu al sinds november 2015 laat slepen."

Demmers wijst in haar brief ook naar een tweede onderzoek dat gaat over financiële zaken. "U beperkt de financiële probleemstelling nu tot het declaratiegedrag van de directeur, maar deze probleemstelling was veel breder, zoals onder meer blijkt uit de door mij op 16 februari 2016 aan de penningmeester aangereikte lijst met opmerkelijke financiële zaken ('verwonderpunten'). Dat ging ook over aanbesteding, mandaat, doelmatigheid van bestedingen en het verschrijven van administraties. Ik wacht overigens nog steeds op dat financiële rapport, zodat ik het conform artikel 13 van de regeling aan de melders kan aanreiken."

Volledig scherm
Burgemeester Letty Demmers. © Ruben Oreel