Volledig scherm

Deel commissarissen van Zeeuwse woningcorporaties casht fors meer

VLISSINGEN - De toezichthouders van vier Zeeuwse woningcorporaties hebben vorig jaar hun eigen beloning aanzienlijk verhoogd, veelal met tientallen procenten. Dat blijkt uit de jaarrekeningen die zij inmiddels hebben gepubliceerd. Uitschieters zijn RWS in Goes en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

Bij RWS steeg het honorarium van de voorzitter met zo'n veertig procent tot net iets minder dan 20.00o euro.

De beloning van de voorzitter van de raad van commissarissen bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen groeide van 11.000 tot ruim 17.000 euro (56 procent). Ook de honoraria bij zowel Zeeuwland als Woonstichting Hulst gingen omhoog, zij het minder stevig.

Ruimere normeringen

De commissarissen, die hun eigen beloning bepalen, maken gebruik van de ruimere mogelijkheden die de Wet Normering Topinkomens (WNT) sinds vorig jaar biedt. De raden van commissarissen mogen voortaan twee keer zoveel verdienen. Een aantal instellingen maakt daar direct gebruik van, anderen juist bewust niet. Recent bleek dat in de Zeeuwse zorgsector hetzelfde is gebeurd.

Bij de corporaties voldoen alle commissarissen aan de WNT. De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) heeft echter voor de sector strengere normen bepaald vanwege de publieke taak van de corporatie: het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en kwetsbare groepen. Alle leden zijn verplicht zich te houden aan deze 'bindende beroepsregel'.

RWS

De raad van commissarissen van RWS overtrad vorig jaar de beroepsregel. Voorzitter Jan Roose zat op 19.974 euro, terwijl de VTW-norm in het geval van RWS 17.186 euro was. De bezoldiging van de overige commissarissen liep op tot 13.266 euro. De beroepsregel schrijft maximaal 11.458 euro voor. Roose zegt in een reactie dat de beloning inmiddels wel is aangepast aan de norm.

Andere Zeeuwse corporaties kozen vorig jaar weloverwogen voor de 'nullijn'. In tijden van soberheid is dat ook gepast, stelt Anja de Groene, voorzitter van de raad van commissarissen van Woongoed Middelburg. ,,Wij vinden het niet van deze tijd om onze vergoeding te verhogen."