Volledig scherm
Tolplein bij de Westerscheldetunnel. © Google Maps

Debat over tunnel vol verkiezingsretoriek: van tariefsverlaging tot afschaffen tol

MIDDELBURG - Het gaat goed met de Westerscheldetunnel. De verkeersprognoses zijn gunstiger dan voorheen gedacht. Dat zorgt meteen voor verkiezingsretoriek, van tariefsverlaging tot het eerder afschaffen van de tol.

Zo ook vrijdagochtend, in de Statencommissie bestuur. Daar spraken de fracties over het voorstel van het dagelijks provinciebestuur om de toltarieven de komende vier jaar gelijk te houden.

Dat is één van vier mogelijke scenario's die op verzoek van de Staten zijn onderzocht. De andere waren: de tunnel zo snel mogelijk tolvrij maken, de tunnel in eigen beheer nemen of de tunnel verkopen. Die laatste optie vindt niemand aantrekkelijk.

Maar over de andere mogelijkheden ontspon zich een discussie, waarbij de Statenleden de visies voor de korte en de lange termijn flink door elkaar lieten lopen. "Zodra we het over de tunnel hebben, ontbrandt in onze Staten de verkiezingsstrijd", merkte Harold van de Velde (SGP) op.

Eerder tolvrij
SP, GroenLinks en VVD willen de tunnel eerder tolvrij maken dan in 2033, als hij weer wordt overgedragen aan het Rijk, zoals is vastgelegd in de Tunnelwet. SGP en CDA steunen het collegevoorstel. Zij vinden dat de huidige gebruikers moeten profiteren van de hogere tolopbrengsten en niet toekomstige gebruikers.

De VVD vindt het geen probleem als de tarieven meestijgen met de inflatie, zolang er zicht is op het eerder tolvrij maken van de tunnel. Ton Veraert (D66) pleitte juist voor een tolverlaging. "Het is positief dat het provinciebestuur de tarieven wil bevriezen, maar ik ben niet tevreden dat niet is gekeken naar de ruimte voor tariefsverlaging." Volgens Ger van Unen (SP) draaide Veraart, omdat zijn partij in het verleden voorstander was van het eerder afschaffen van de tol.

'In the pocket'
Het lijkt erop dat het collegevoorstel eind september op een meerderheid in de Staten kan rekenen. Gedeputeerde Harry van der Maas waarschuwde voorlopig niet verder te kijken dan vier jaar. "Verkeersprognoses zijn dagkoersen. Het geld moet nog wel in the pocket komen."

Zijn collega Jo-Annes de Bat zei dat met het Rijk wordt overlegd over het in eigen beheer nemen van de tunnel, wat de PVV graag wil. Dat zou financieel voordelig zijn, omdat er dan geen BTW hoeft te worden afgedragen. Volgens De Bat is het 'technisch, juridisch en politiek' zo ingewikkeld dat hij daarover op zijn vroegst in de volgende kabinetsperiode enige duidelijkheid verwacht.