Volledig scherm
Oud-premier Jan Peter Balkenende © Koen van Weel/ANP

Commissie Balkenende: 100 miljoen nodig om economie Zeeland te versterken

DEN HAAG - Er moet een fonds komen van ongeveer 100 miljoen euro om de economie van Zeeland te versterken. De provincie moet een experimenteergebied worden voor bestuurlijke vernieuwing. En er moet tijdelijk een Zeeland-coördinator worden aangesteld, iemand met voldoende bevoegdheden om kansrijke plannen voor Zeeland door te duwen.  

Dat zijn enkele opvallende aanbevelingen van de Commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland, onder leiding van oud-premier Jan Peter Balkenende. Die heeft donderdagmiddag in Den Haag het rapport ‘Zeeland in stroomversnelling’ overhandigd aan commissaris van de koning Han Polman en minister Henk Kamp (Economische Zaken).

Doemscenarie

De commissie Balkenende is eind vorig jaar ingesteld. Ze constateert dat Zeeland op dit moment geen grote economische problemen lijkt te hebben. Op lijstjes over regionale bedrijvigheid, inkomens en werkloosheid scoort de provincie goed in vergelijking met andere regio’s. Toch schetst de commissie een doemscenario. Het aantal inwoners krimpt en vergrijst, jongeren trekken weg. De haven en de industrie moeten zich vernieuwen, maar de concurrentie buiten de provincie is sterk en er is geen geld en onvoldoende daadkracht om dat voor elkaar te krijgen. Als er niks gebeurt, kachelt de economie onherstelbaar achteruit, aldus Balkenende.

Er zijn voldoende ideeën om het tij te keren, aldus de commissie, maar het ontbreekt aan samenwerking en bestuurskracht. Bovendien zit Zeeland te wachten op geld uit Den Haag, terwijl Balkenende ‘het besef dat men zelf de sleutel voor een belangrijk deel in handen heeft betrekkelijk weinig is tegengekomen’.

Actie

Het tij kan worden gekeerd als snel actie wordt ondernomen. Daarbij moet worden gekozen, stelt Balkenende. Hij adviseert in te zetten op de circulaire (duurzame) economie, de energietransitie en watertechnologie – waarvoor Zeeland een proef- en exportgebied kan worden, een tweede university college voor techniek en innovatie (Bèta College) dat nauw samenwerkt met het bedrijfsleven, samenwerking van de Zeeuwse havens met Gent en Rotterdam en een verdere ontwikkeling en vernieuwing van het toerisme, verbonden met de zorg.

De huidige aanpak van ‘verdelende rechtvaardigheid’, waarbij gemeenten en provincie wel proberen samen te werken maar altijd de kool en de geit sparen, staat snelle resultaten in de weg. Balkenende raadt daarom aan van Zeeland een experimenteergebied voor bestuurlijke vernieuwing te maken, waardoor bijvoorbeeld grensoverschrijdende samenwerking veel makkelijker wordt. Een aanmelding voor zo’n proefgebied is overigens al verzonden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Om de uitvoeringskracht te versterken zou het regionale ontwikkelingsbedrijf Economische Impuls Zeeland moeten worden aangehaakt bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). Zo wordt Zeeland onderdeel van een landsdekkend systeem van ontwikkelingsbedrijven. Binnen dat samenwerkingsverband zou een Zeelandfonds moeten worden gecreëerd van ongeveer 100 miljoen euro. De provincie en private partijen zouden daarvan ieder een kwart op tafel moeten leggen. Nog eens 25 miljoen moet komen uit bestaande subsidieregelingen in Den Haag en Europa. Om de kas compleet te maken moet het Rijk daar nog eens 25 miljoen euro bovenop doen.

Twee knelpunten

Om de financiële slagkracht van de provincie te vergroten adviseert Balkenende nog twee knelpunten op te lossen. De kerncentrale, nu nog onderdeel van Delta waarvan de provincie en de Zeeuwse gemeenten aandeelhouder zijn, moet apart worden gezet. Het Rijk moet daarvoor garant staan. Nu ligt er nog een voorstel op tafel dat de provincie en de gemeenten garant staan voor een lening van 200 miljoen euro om de kerncentrale in een stichting onder te brengen.

Het tweede akkefietje vloeit ook voort uit de problemen bij Delta, naar aanleiding waarvan trouwens de commissie Balkenende in het leven is geroepen. Jaarlijks loopt de provincie Zeeland 10 tot 15 miljoen euro aan Rijksgeld mis, omdat voor het Provinciefonds in 2011 een verdeelsleutel is afgesproken die er vanuit ging dat Delta 40 miljoen euro aan dividend uitkeerde aan haar aandeelhouders. Dat dividend is inmiddels nul, maar de korting op het Provinciefonds geldt nog zeker vijf jaar. Dat moet veranderen, zegt Balkenende.

Er kan alleen maar geld worden gegeven aan plannen die concreet zijn. De kansrijkste projecten moet nu meteen worden uitgewerkt door duo’s of trio’s uit de sectoren ondernemers, onderwijs en overheid. De Zeeland-coördinator bewaakt daarbij de voortgang. Die moet zo’n beetje per ommegaande worden benoemd, wat de deadline voor de concretisering van de plannen is 1 januari 2017, zegt Balkenende.

Klik hier voor het rapport Zeeland in stroomversnelling

Volledig scherm
Minister Henk Kamp (Economische Zaken), oud-premier Jan Peter Balkenende en commissaris van de koning Han Polman. © Ernst Jan Rozendaal